Mors

DF’er: Region Nordjyllands swap-lån kan være endt i skattely

De seneste fem år har Region Nordjylland betalt 237 millioner kroner alene i rente i Nordea. Og hvis man skal tro Erik Høgh-Sørensen, der er regionsrådsmedlem for Dansk Folkeparti, så hemmeligholder regionen oplysningerne om låneaftalerne med banken. – Foreløbig har hverken Nordea eller regionsrådets formand villet oplyse, hvilke investorer der tjener på en swap-rente på

Udgifterne ser ud til at løbe løbsk i Morsø Kommune

20,3 millioner kroner. Så stort et merforbrug forventer Morsø Kommune lige nu på hjemmepleje, ældrecentrene og udgifter til morsingboer der opholder sig på specialinstitutioner uden for øen. Det viser den seneste budgetopfølgning i forhold til at holde sig inden for det vedtagne budget. Alene inden for visitationen forventes et merforbrug på 11,5 mio. kroner –

Top