Yderområder får hjælp til selvhjælp

Kommuner i yderområderne kan nu få økonomisk hjælp, hvis de ønsker at udvikle en realistisk plan for, hvordan deres fremtid skal være.

Hjælpen skal bidrage til, at kommunerne bruger deres kræfter på at danne et realistisk billede af situationen og handle derefter, i stedet for at bruge tid og kræfter på at planlægge efter en udvikling, der alligevel ikke kommer.

Et partnerskab, der består af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Miljøministeriet/Naturstyrelsen, KL og Realdania, står bag kampagnen, der har fået titlen ”Yderområder på forkant”.

Partnerskabet vil frem til 2017 støtte med 20 millioner kroner til 20 kommuner, der har mod på et realistisk strategiarbejde.

Potentiale i yderområder
Partnerskabets udgangspunkt er, at der er potentialer i yderområderne, men de bliver alt for ofte overskygget af alle de negative påvirkninger i tiden med nedskæringer og manglende vækst.

Det kræver politiske kræfter at se potentialer i stedet for problemer, og først når man kan det, kan kommunerne komme i gang med en positiv udvikling efter de nye omstændigheder.

De nye planer, som partnerskabet vil støtte økonomisk, skal give et realistisk billede af kommunernes potentialer, så kommunerne derefter kan planlægge efter det. Det er allerede sket i nogle tilfælde.

Kampagnen bygger på pilotprojekter, hvor en række kommuner har fokuseret på et potentiale og udviklet fokuseret på det. Det gælder for eksempel Odsherred Kommune, der har slået sig op som landets største sommerhuskommune med særlig natur i den nyudnævnte Geopark – og med stærke lokale fællesskaber.

Projektet skal samtidig bidrage med nye metoder, ny viden og nye erfaringer, som kan inspirere andre kommuner i yderområderne.

Kommunerne er inviteret til et lanceringsmøde 2. december 2014.

Forfatter

Related posts

Top