Wind1 direktør skifter til vejlederteam på EUC

EUC Nordvests vejlederteam, ’Stifinderen’, styrkes med endnu en lære- og praktikpladskonsulent (LOP-konsulent) i skikkelse af Klaus Hedegaard fra Nykøbing Mors.

Ansættelsen af Klaus Hedegaard sker som et led i en øget indsats på praktikpladsområdet, som har til formål at bane vejen for, at endnu flere fremadrettet vil gennemføre en erhvervsuddannelse.

EUC Nordvest er drivkraften bag et stort EU-projekt, der netop har til formål at sikre, at flere unge ikke blot vælger men også gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse. Projektet, som EUC Nordvest gennemfører sammen med en række nordjyske erhvervsskoler, har flere indsatsområder. Èt af dem er at styrke indsatsen på praktikpladsområdet med henblik på at skabe 600 nye praktikpladser i Nordjylland. Med ansættelsen af Klaus Hedegaard har EUC Nordvest således opnormeret, så skolen nu har to fuldtidsansatte LOP-konsulenter.

Klaus Hedegaard kommer fra en stilling som direktør for vindmølleselskabet ’Wind 1’. Her forinden har han gennem knap 25 år arbejdet i den finansielle sektor med base i Mors/Thy-området.

– Jeg har blandt andet arbejdet som erhvervsrådgiver gennem en lang årrække. I den egenskab har jeg haft tæt kontakt til rigtig mange erhvervsvirksomheder både i Thy og på Mors, ligesom jeg gennem mange år har været fast inventar i erhvervsklubberne i Mors-Thy Håndbold og Thisted FC. Jeg har således et ganske stort netværk blandt de lokale virksomheder, hvilket helt sikkert er en stor force i forhold til det opsøgende praktikpladsarbejde, lyder det fra Klaus Hedegaard.

Foto : EUC NordVest

Det skal være nemmere at tage en elev
Som LOP-konsulent er det imidlertid ikke blot opsøgende praktikpladsarbejde, Klaus skal beskæftige sig med. Ét af de helt store indsatsområder for skolens LOP-konsulenter vil nemlig være, at gøre det så nemt som muligt for virksomhederne at have elever.

– Vi må ikke stå i en situation, hvor virksomhederne fravælger at tage en elev ind, fordi de oplever, at det er for besværligt. Det er det ikke. En af vores fornemmeste opgaver er netop at sikre, at det ikke kræver en masse ekstra arbejde for virksomheden at tage en elev ind. Vi ved godt, at virksomhederne har travlt og ikke har tid til at afsætte ressourcer til ekstra administrative opgaver, og derfor står vi også klar til at hjælpe med den del. Vi kan være behjælpelig med alt fra godkendelse af virksomheden til at uddanne elever, være behjælpelig med at finde det rette match mellem elev og virksomhed, at få selve uddannelsesaftalen på plads, udforme en uddannelsesplan for eleven, rådgive omkring AUB-refusion, tilskudsordninger og lignende, ligesom vi er der til at sikre en god kommunikation omkring elevens skoleforløb. Vi er kort og godt med hele vejen, så vi sikrer, at det bliver en god oplevelse for både virksomhed og elev, fortæller skolens anden LOP-konsulent, Sigurd Skovborg.

LOP-konsulenterne udgør kort og godt et vigtigt bindeled mellem elev, skole og virksomhed, og både Klaus Hedegaard og Sigurd Skovborg vil arbejde benhårdt og målrettet på at sikre, at der er balance mellem antallet af praktikpladser, antallet af elever og arbejdsmarkedets efterspørgsel, samt at hele indsatsen kører så gnidningsløst som overhovedet muligt for alle parter.

Forfatter

Related posts

Top