Vindmølle tilhængere til angreb på modstandere

Den seneste tids modstand imod opførelsen af store vindmøller i Sindrup, syd for Ydby, er skud langt over målet, mener en gruppe af borgere i og omkring Ydby i Sydthy.

Derfor har de nu taget et noget utraditionelt middel i brug. De har nemlig startet en positiv underskriftsindsamling, som de netop har afleveret til Venstres Borgmesterkandidat Niels Jørgen Pedersen og medlem af Klima-, Teknik- og miljøudvalget Kristian Tilsted.

En af initiativtagerne, aktiv læserbrevsskribent og debattør på Facebook, Hanne Røn Pedersen er klar i retorikken, når hun skal forklare hvorfor: ”vi er trætte af altid, at blive sat i bås med modstanderne, da vi faktisk mener, at et vindmølleprojekt som dette, kan gavne og udvikle vores område” – skriver gruppen i en pressemeddelelse.

Vil gøre op med selvbestaltede talsmænd
Gruppen bag initiativet er helt lokale borgere, som føler sig stødt over de argumenter vindmøllermodstanderne har fremført i debatten, og Hanne Røn Pedersen har – ifølge pressemeddelelsen – endog meget svært ved, at acceptere, hvordan modstanderne gør sig til selvbestaltede talsmænd for hele byen, når nu mange borgere faktisk er glade for den udvikling og virkelyst som byen også kan bryste sig af.

Initiativgruppen føler sig endvidere underdisponeret, og vil gerne bidrag med, at få skabet balance i argumenterne omkring vindmøller i området, idet det efter deres opfattelse altid er modstanderne der løber med opmærksomheden og den negative dagsorden. Gruppen ønsker i stedet at se mulighederne i stedet for begrænsningerne, og her spiller økonomien naturligvis ind.

– Den grønne ordning og køberetsordningen er elementer i VE-lovgivningen, som netop skal sikre, at de der bor tættest på, får en passende kompensation og medejerskab i projektet, og så tror jeg faktisk, at det kan være med til at sikre bosætning og vækst i byen., siger Hanne Røn Pedersen som et af de mange positive argumenter i den følelsesladede debat, som netop nu også pågår på de sociale medier samt i den skrevne presse.

Bekylder modstandere for dobbeltmoral
Landmændene og projektudviklerne, brødrene Søren og Jens Nicolajsen har helt ekstraordinært, udover de lovpligtige 20% i køberetsordningen, udbudt yderligere 20% til borgerne netop i Ydby, for deri gemmen at sikre mest muligt lokalt ejerskab til projektet.

Familier som ønsker at bosætte sig i Ydby kan nu blive medejere af vindmøllerne og derved få en god medfinansiering af deres huskøb. En enestående chance, mener flere af borgerne som har skrevet under for vindmøller, og anfører samtidigt, at man samtidig er med til at sikre Thisted Kommunes position som klimakommune.

”Moral er godt, dobbeltmoral er dobbelt så godt”

Dobbeltmoralen består i, siger Hanne Røn Pedersen, at det senest er kommet frem, at flere af modstanderne har rejst husstandsvindmøller på deres private ejendomme samt at nogle af modstanderne endda har økonomisk interesse i store vindmøller både lokalt og andre steder i landet.

– De vil gerne have at andre skal acceptere deres vindmøller, men de kan ikke acceptere vindmøllerne i Sindrup, det er da dobbeltmoralsk, skriver Hanne Røn Pedersen i pressemeddelelsen.

Forfatter

Related posts

Top