Klar til påske: Vilsund-rundkørsel bliver færdig før tid

Arbejdet med at anlægge den nye rundkørsel i Vilsund går strygende – og faktisk er man så langt foran i tidsplanen, at projektleder Niels Arend Koefoed forventer, at kunne færdiggøre rundskørslen to måneder før tid.

– Det er således forventningen, at det samlede projekt vil kunne afleveres af entreprenørerne inden påske – dog således, at det sidste lag asfalt afventer, idet der kræves lidt varmere vejr for udlægning af dette.

I disse dage er man i gang med muldarbejder i siderne, og første lag asfalt er ved at blive udlagt. Samtidig er også midter-øen under opbygning.

Det nuværende kryds mellem Åsvej, Skyumvej og Vilsundvej ved Vilsundbroen, der forbinder Thy og Mors, erstattes af en firebenet rundkørsel. Det sker for at øge trafiksikkerheden på stedet, da det nuværende kryds er udpeget som en sort plet på baggrund af registrerede trafikulykker i januar 2009 til december 2013.

Den eksisterende dobbeltrettede sti henholdsvis vest og syd for krydset vil blive bevaret, så lette trafikanter kan krydse Vilsundvej vest for rundkørslen og Skyumvej syd for rundkørslen.

– Vejdirektoratet vil samtidig benytte lejligheden til at takke både trafikanter og nærtboende lodsejere for den udviste forståelse i anlægsperioden, slutter Niels Arend Koefoed.

 

Forfatter

Related posts

Top