Vilsund Blue leverer flot resultat

Muslingeproducenten Vilsund Blue A/S, der har hovedsæde i Nykøbing Mors, leverer endnu en gang millionoverskud på trods af, at muslingesæsonen kom sent i gang.

Det viser selskabets netop offentliggjorte regnskab, hvor bruttofortjenesten er faldet med 1,5 mio.

kr. til 51,4 mio. kr. Årets resultat faldt med 2,3 mio. kr. til 6,0 mio. kr. mens egenkapital siden 2010/2011 er fordoblet og i dag udgør 109,4 mil. Kr.

– muslingesæsonen løber normalt fra september til oktober og igen i foråret. Men sidste år kom vi sendt i gang på grund af iltsvindet i Limfjorden helt ind i september, og set i det lys, er vi tilfredse med resultatet, siger adm. Direktør Søren Mattesen.

Udvidelser i Nykøbing og opkøb
2016 var også året, hvor Vilsund Blue flyttede ferskafdelingen fra Aggersund til Nykøbing i nyindrettede lokaler, ligesom man intensiverede produktionen af økologiske Linemuslinger i Limfjorden.

– sammen med overtagelsen af Seafood Rømø fra årsskiftet, er det alt sammen med til at styrke vores råvaregrundlag, siger Søren Mattesen.

Vilsund Blue A/S producerer over 30.000 tons muslinger heraf 1.000 tons økologiske muslinger om året og det tal forventes at stige de kommende år.

– vi kunne godt tænke os at lave flere forædlede produkter på økologisiden. Det kan være med til at øge vores indtjening, men også sikre beskæftigelsen hele året rundt, siger Søren Mattesen.

Vilsund Blue A/S beskæftiger 83 medarbejdere i Nykøbing.

Forfatter

Related posts

Top