Vil man Sygehus Thy-Mors?

Af Bente Lauridsen, regionsrådsmedlem (SF)
Kallerupvej 8, 7700 Thisted
bente.lauridsen@rn.dk

På regionsrådsmødet 19.3. vedtog vi, at sygehusledelserne på Sygehus Thy-Mors og Sygehus Vendsyssel blev slået sammen. Da jeg ytrede, at det ville blive spændende at se, hvilke resultater samarbejdet mellem de to sygehuse ville få, blev det fulgt op af den bemærkning fra Venstre, at de kun havde stemt om sammenlægning af ledelserne, og jeg blev også belært af regionsrådsformanden om, at det kun var det, der var tale om.

Allerede mindre end en måned senere præsenteres vi imidlertid for forslag om en egentlig fusion. Jeg vil ikke underkende, at Sygehus Thy-Mors, der på rigtig mange områder er et velfungerende sygehus for lokalbefolkningen, har haft både ledelsesmæssige og økonomiske problemer. Men den handleplan, der skulle afklare, hvordan sygehuset omstilles fra et måske mere traditionelt lokalsygehus til et akutsygehus har hverken FU eller vi andre endnu set.

Burde det ikke være første skridt for at vurdere alle andre muligheder? Hvorfor bliver det ikke afklaret, hvad der skal til for at understøtte akutfunktionen, hvordan sygehusets såkaldte garantifunktion skal fungere, hvor der er problemer med rekruttering og specialer og hvor der evt. er behov for samarbejde med nogle af de andre sygehuse i Nordjylland, inden man tager det drastiske skridt, at nedlægge sygehuset som selvstændigt. Har den plan mon ligget klar hele tiden, og lægesagen har blot, undskyld udtrykket været en ”kærkommen anledning” til at tage første skridt. Det slår mig i hvert fald, at man efter sygehusdirektørens exit ikke har forsøgt at slå en ny stilling op, ej heller en konstituering af en lægefaglig leder.

Struktur eller ej, det vigtigste er selvfølgelig, at der for borgerne er et ordentligt tilbud på sundhedsbehandling og en velfungerende akutafdeling, og således som akutsygeplejerskerne peger på (11.6.) vil det sige såvel i dag- som nattetimerne. Jeg tvivler på, at en lokal ledelse ville foreslå lukning i nattetimerne, hvis 20 pct. af aktiviteten ligger her. Som sygeplejerskerne ligeledes peger på, vil Falck-transport til mange patienter heller ikke gavne sygehusets økonomi. Jeg ved, at opgaven m.h.t. økonomi og rekruttering ikke er nem, men jeg havde forventet, at man faktisk ville Sygehus Thy-Mors.

Forfatter

Related posts

Top