Vil du blive klogere på Nationalpark Thy?

Naturen er grundlaget for oprettelsen af Nationalpark Thy. Men hvad er en dansk nationalpark, og hvilke naturværdier gør Nationalpark Thy så enestående?

Det – og meget mere – kan du få svar på under et gratis introduktionskursus til Nationalpark Thy onsdag d. 24. januar kl. 15:00-18:00 på VUC i Thisted.

Dagen er planlagt med henblik på dem, der ønsker at være frivillig eller formidlingspartner i Nationalpark Thy. Alle er dog meget velkomne til at deltage og blive klogere på thyboernes enestående baghave: Nationalpark Thy!

Lærerig eftermiddag
Den første oplægsholder er Nationalpark Thys leder, Else Østergaard Andersen, som fortæller om formålet med oprettelsen af Nationalpark Thy. Hun får selskab af en række kompetente fagpersoner, der inden for hver deres felt, vil fortælle om Nationalpark Thy i forhold til:

– Nationalparkens naturværdier herunder naturtyper, flora, og fauna. Få svar på, hvordan nationalparken udarbejder naturforbedrende tiltag gennem naturlig hydrologi og dynamik. Oplægsholder er Anna Gudrun Worm, der er projektleder på natur i Nationalpark Thy.

– Geologi og landskabsdannelse, hvilke store naturkræfter har gennem de seneste 300 millioner år skabt det landskab, som vi kender i dag? Oplægget holdes af David Jessen, underviser ved Thisted Gymnasium.

Billedtekst: På Introduktionskurset til Nationalpark Thy får deltagerne viden om alt fra klithedens dannelse til dyrelivet og kulturhistorieske spor. Foto : Jens Kristian Kjærgaard

– Kulturhistoriske spor findes på klithederne, ved kysten og i plantagerne i form af gravhøje og spor efter bebyggelse i stenalder, bronzealder, jernalder og vikingetid. Oplægsholder er Charlotte Boje Andersen, Museumsinspektør og arkæolog ved Museum Thy.

En af nationalparkens frivillige udtaler om kurserne og det frivillige arbejde:

– Vi får så meget som frivillige i Nationalpark Thy: Kurserne giver os indsigt og en større forståelse for vores natur og lokalområde. Det pirrer til ens nysgerrighed, man suger til sig af ny viden og pludselig er ord som Biodiversitet, habitat og parabelklit en del af ens ordforråd. Den nye viden og passion deles med de andre af nationalparkens mange frivillige – kammeratskabet og det sociale er en stor del af at være frivillig, fortæller Lene Holst, frivillig i Nationalpark Thy på Stenbjerg Landingsplads og Lodbjerg Fyr

Introduktionskurset er gratis med tilmelding senest d. 15. januar til Jens Handrup på mail handrup@outlook.dk eller på tlf. 30 50 69 92

Introduktionskurset er det første i en kursusrække. De andre kursusdage omhandler: Færdsel i naturen, Værtskab for nationalparkens besøgende og Førstehjælp. For mere information om kursusrækken gå til Nationalpark Thys hjemmeside.

Foto : Mette Johnsen

Forfatter

Related posts

Top