– Vigtigst af alt, er bosætningen.

Læserbrev af
Rasmus Christensen (V), KV21-kandidat på Mors

Af alle de forskellige punkter de forskellige partier har på valgprogrammet til kommunalvalget, er der noget der i min verden overskygger alt andet, nemlig bosætning.

Det er ingen hemmelighed, at vi på Mors bøvler lidt med antallet af indbyggere. Grunden hertil er ikke flere fraflyttere end tilflyttere, men derimod at der dør flere end der bliver født.

Derfor er det vigtigt at vi har fokus på børnefamilierne. Hvordan fastholder vi dem? Hvordan får vi dem ”hjem” efter endt uddannelse? Hvordan får vi nye til)

En af de vigtige ting for at vi bliver på denne skønne ø, er gode skoler og institutioner. Og dem har vi mange af. Både kommunale men bestemt også frie og private. Ca. 1/3 af øens børn går på en friskole eller i en fri institution. Derfor er det vigtigt at vi understøtter de institutioner mest muligt. Der er i de senere år blevet markant bedre og det virker til at der er mindre skepsis mod friskoler i kommunalbestyrelsen.

Men vi skal have fjernet den sidste modstand mod de frie tilbud. Vi skal sikre det bedst mulige samarbejde. Det skal være ok at forældre vælger både det ene og det andet. Det skal være ok, for ledelsen at foreslå et skifte til det andet tilbud. Vi skal bruge hinandens styrker og vinde ved samarbejdet. Vi skal være stolte af de mange tilbud vi har og vi skal, selvfølgelig, fortælle vidt og bredt om det. Også når det handler om tilflyttere.

Det skal være nemt at finde alle tilbuddene på kommunens hjemmeside, men vi skal også nævne mulighederne i eventuelle samtaler med tilflyttere. Det vil jeg have fokus på, hvis jeg bliver valgt til kommunalbestyrelsen d. 16/11.

Et andet punkt der er vigtigt for bosætningen, er attraktive byggegrunde, både i byen og på landet. Vi bliver nødt til at have, en fortsat fokus på en hurtig og let sagsbehandling. Vi skal være imødekommende overfor ønsker og se muligheder frem for begrænsninger.

De nye byggegrunde kan også suppleres med nogle gode lejeboliger, igen rundt om på øen. Vi skal støtte op om udlejerne, så vi sikrer de bedst mulige boliger. På den måde kan vi sikre at tilflyttere har mulighed for at ”se øen an” så de måske ender med at købe fast ejendom med tiden.

Vi er allerede som kommune højt oppe på listen over erhvervsvenlighed, det er en placering vi skal bevare og gerne forbedre. Gode arbejdspladser tiltrækker ansatte og dermed mulige tilflyttere.

En sidste ting jeg vil nævne lige nu, er vores natur. En af de grunde jeg ser, til at flytte til Mors, er vores dejlige natur. Lige nu bliver der gjort et kæmpe stykke arbejde, for at forbedre naturen. Det kan fx være tiltag for øget biodiversitet, det kan være vådområder og det kan være vandreruter. Det er vigtigt at vi sætter naturen højt på dagsordenen og at vi støtter op om de lokale initiativer. Det kunne fx være ved at byde de lokale borger/beboerforeninger med ind. Lave konkurrencer mellem byerne og få borgerne med på idéerne.

Vi skal se Mors som en samlet ø.

Forfatter

Related posts

Top