Viggo : nej til mere udlicitering på Mors

Af Viggo Vangsgaaard
Medlem af kommunalbestyrelsen og
borgmesterkandidat, Socialdemokraterne
Morsø

1. maj….. Arbejdernes kampdag…..

De rigtige fagforeninger under LO’s fælles kampdag….

Det med de rigtige fagforeninger er måske så meget sagt, tager man de nylige overenskomstresultater ind i overvejelserne om såkaldte rigtige fagforeninger er der rigtig mange medlemmer der for tiden ikke kan kende forskel på såkaldte rigtig LO fagforeninger og så de ”Gule” kaffeklubber.

Vi, der har været med gennem mange år har været med til at kæmpe for 5 dages uge, 8 timers arbejde, 8 timers fri og 8 timers hvile med et slut resultat på 37 timers arbejdsuge og ret til at bestemme over sin egen fritid.

Det har fagbevægelsen nu med et pennestrøg fuldstændig kørt årtier tilbage, de har i den overenskomst der for nylig er indgået gået tilbage til en arbejdsgiver bestemt 42 timers uge, det er i den grad at gøre grin med de medlemmer der har strejket, har fået bod, har demonstreret, til hvilken nytte, det der er kæmpet for de sidste 30 – 40 år er smidt væk.

Man kan jo tænke sig den situation, at begge forældre bliver pålagt 42 timer i en periode, hvem skal hente børn i daginstitution, i skolefritidsordning, tage med børnene til sport, hjælpe med lektier osv.

Har forhandlingsudvalgene mon tænkt på dette, næppe for de har jo stadig kun 37 timers uge.

Hvad med de kommunale institutioners åbningstider skal de udvides med en meromkostning for kommunen, bliver forældrene indberettet til de sociale myndigheder som dårlige forældre fordi de ikke kan hente deres børn til tiden.

Det er virkelig et tilbageskridt der er sket i forbindelse med de overenskomster der er indgået og det mest forkastelige er vel at fagforeningerne slet ikke har forstået de har lavet en fejl, som det er nu er der ikke meget forskel på en LO fagforening og en af de Gule, kun prisen.

Så kære LO forbund, det er en ommer…

Hvorfor så denne indgangsvinkel på min tale…

Jo …. Først og fremmest er det jo 1. maj.

Dernæst, hvis forældrene skal arbejde mere kan de jo ikke tage deres børn med ud i den skønne natur på Mors.

På Mors har vi en fantastisk natur, den skal vi have tid til at nyde selv om den nogle steder bliver generet af vindmøller, vindmøller som vi har brug for i forbindelse med produktion af “Grøn energi”

Men er der om 20 år brug for land – vindmøller, det mener vi ikke i socialdemokratiet her på Mors, vi siger nej til opsætning af såkaldte “Kæmpevindmøller” på øen, vi er af den opfattelse at så store møller hører til ude på havet.

De nuværende møller må selvfølgelig stå til de er udtjente og ikke kan producere mere, de vil så løbende over de næste år blive taget ned efterhånden som de ikke er rentable at have stående.

Vi er godt klar over at møllestrømmen indgår i “Den grønne omstilling” så vi kan blive fri for fossile brændstoffer i fremtiden, men de møller vi har brug for til dette kan sagtens stå ude til havs og så kan vi på land bruge solceller til strømproduktion, varmepumper og jordvarme til opvarmning af vore huse, som for øvrigt i fremtiden bliver + energihuse, så vi ser ingen problemer i at sige nej til opsætning af disse kæmpevindmøller på øen.

Og så er det da en glæde at kunne konstatere, at resten af kommunalbestyrelsen nu bakker op om den holdning, vi har haft til kæmpevindmøllerne hele tiden.

Vi går en spændende valgkamp i møde her til efteråret, tror først den rigtig går i gang efter sommerferien, det håber jeg, ellers bliver valgkampen for lang og kedelig.

Mange partier har mulighed for at stille op så det bliver interessant at se hvor mange partier der kommer på listen her på Mors, og hvilke emner der bliver valgtemaer i den kommende valgkamp.

Noget af det vi vil kæmpe for er bevarelse af de kommunale arbejdspladser.

Ikke udlicitere kommunale kerneopgaver som pleje og omsorg for de ældre og handicappede, ikke udlicitere børnepasning og SFO’er.

Vi vil hellere udvikle de kommunale kerneområder gennem en systematisk efter-og videreuddannelse af vore ansatte.

Vi samarbejder gerne med andre kommuner om udvikling af de kommunale institutioner og arbejdspladser, for dermed at styrke servicen overfor vore borgere.

Så derfor…..

Husk at stemme til det kommende kommunal og Regionsvalg.

Din stemme er vigtig og en stemme på liste A socialdemokratiet sikrer dig en aktiv medspiller i kommunalbestyrelsen der arbejder for dig og øen/kommunen som helhed.

Kandidaterne på liste A bliver præsenteret her umiddelbart efter talerne, en liste fyldt af gode personligheder der brænder for en god og servicebevist kommune.

Tak og forsat god 1. maj

Foto : Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top