Vidt forskellig brug af ældrekørsel i Thisted

Ældrecenterne i Thy bruger kommunens kørselstilbud til ældre, der skal transporteres til fx. aktivitetstilbud, meget forskelligt.

Ifølge Nordjyske bruger halvdelen af ældrecentrene slet ikke muligheden for at transportere svagelige ældre uden mulighed for selv at transportere sig til fx. aktivitetstilbud, skriver Nordjyske.

Derfor vil forvaltningen nu ændre tilbuddet til kun at gælde en transport om ugen for alle, hvorimod de ældre kan anvende tilbuddet flere gange om ugen, som ordningen er i dag.

Socialudvalgsformand Peter Sørensen siger, at der er tale om et forslag og at intet er vedtaget. Forslaget har fået Ældrerådet til at varsle et kritisk høringssvar.

Forfatter

Related posts

Top