Vi VIL Thisted!

Af: Ulla Astman, Regionsrådsformand (S),
Bente Bang, Regionsrådsmedlem (S),
Hanne Korsgaard, Regionsrådskandidat (S),
Lauge Larsen, Regionsrådskandidat (S),

Lad os slå det fast med det samme: Vi VIL Regionshospitalet i Thisted. Der har aldrig og bliver heller ikke tale om lukning. Når vi finder behov for at nævne det igen, så er det fordi vi kan se flere kandidater i Thy-Mors området spiller på den frygt og antyder, at det skulle Regionsrådet have en skjult plan om.

Vi vil understrege, at det er ikke en plan vi har og heller ikke en vi kender til, at andre skulle have. Tværtimod har Regionsrådet stået fuldstændig sammen om at planen for Fremtidens Thisted. En plan som vi fuldt og helt støtter og begynder at se en klar implementering af. Der er ansat nye læger i kombinationsstillinger, der er sket en styrkelse med flere nye ambulatorier på baggrund af det nye partnerskab i Regionshospital Thisted.  Og senest har vi selv for at styrke både kvalitet og tryghed, samt øge rekrutteringen foreslået, at den nuværende paramedicinerbil delvist konverteres til en lægebil.

Det vil styrke sygehusfunktioner og det er vores ambition at få den akutte kirurgi genetableret. Vi kan ikke sætte dato herpå, for vi vil hellere være ærlige end udstede usikre løfter. For at den akutte kirurgi kan genetableres kræver det nemlig flere kirurger i hele Danmark og den proces kan tage sin tid. Thisted er meget attraktivt som uddannelsessted og det skal vi bygge videre på. Ligesom vi skal gå ad nye i veje for at rekruttere speciallæger fx som vi har gjort med delestillingerne og øge forskningsmulighederne.

Foto : Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top