Vi har hospital i Thisted – og det bliver vi ved med at have

Af Henrik Larsen, Hospitalsdirektør,
Claus Brøckner Nielsen, Lægedaglig direktør
Charlotte Fuglsang, plejefaglig direktør
Regionshospital Nordjylland

 

Fremtidens hospital i Thisted skal have flere opgaver – og ikke færre. Det er det udgangspunkt, vi arbejder efter.

Men vi er hæmmet af, at vi mangler læger og for øjeblikket særligt kirurgiske læger til mave-tarm kirurgien i Danmark.

Vi mangler kirurgiske læger i hele Nordjylland. Både i Thisted, i Hjørring og i Aalborg.
Derfor har vi som hospitalsledelse gennem længere tid været nødsaget til at sikre, at akutte mave-tarm-kirurgiske patienter fra Thy og Mors bliver kørt til Hjørring og Aalborg, når patienten står foran en akut operation.

Vi har gjort en kraftig indsats for at hente flere kirurgiske speciallæger til Thisted hurtigst muligt. Det gav vi i sidste uge Regionsrådet en status på. Men vi må desværre konstatere, at vi stadig er langt fra målet:

Ud over at kontakte danske læger via jobopslag og personlige kontakter har vi gennem 2016 haft et rekrutteringsbureau til at gennemsøge Skandinavien for os i jagten på nye kollegaer, som umiddelbart kan træde til og med det samme fungere på et dansk hospital.

Endvidere har vi haft 3 rekrutteringsbureauer til at gennemsøge resten af Europa for os. Det har – efter to afsøgningsrunder – medført ansættelse af kun en kommende kollega. Han er i øjeblikket på sprogskole for at lære dansk mv.

Endelig har vi haft et headhunterfirma til at kontakte potentielle danske kandidater med henblik på besættelse af stillingen som ledende overlæge. Her er i alt 34 kontaktet uden resultat.

Alt i alt ser vi på et jobmarked for mave-tarm kirurgiske læger, som er særledes trægt – og det smitter med al tydelighed af på vores muligheder for at etablere en lægestab i Thisted, som er stor nok til også at varetage den akutte kirurgiske funktion. Som hospitalsledelse arbejder vi naturligvis videre i bestræbelserne på at hente de læger til Thisted, som vi skal bruge.

Der verserer i øjeblikket mange rygter og misforståelser om hospitalet i Thisted.

Foto : Falck

Foto : Falck

Lad os slå fast: Akutmodtagelsen på hospitalet i Thisted er i fuld funktion
Den er der ikke ændret på. Det er i Akutmodtagelsen, vi modtager alle andre typer af akutte patienter. Her udgør medicinske patienter langt hovedparten. Her behandler vi også brud på knogler og andre ortopædkirurgiske skader, som vi hele tiden har gjort.

Endelig har fødselsfunktionen med tilhørende akut gynækologi heller ikke været berørt af, at vi har mangel på kirurger.

Vi modtager altså fortsat langt de fleste akutte patienter på hospitalet i Thisted. De akutte kirurgiske patienter, som transporteres til Hjørring eller Aalborg omhandler nogle meget få procent af alle vores patienter.

Vi har fuldt program på operationsstuerne, når det gælder planlagt kirurgi – både inden for mave-tarmkirurgi, gynækologi eller urologi. Det har vi hele tiden haft.

Yngre læge

VI arbejder hele tiden med at udvikle fremtidens funktioner i Thisted
Thisted skal være fremtidens hospital for de lokale borgere. Det passer fint ind i trenden i sundhedsvæsenet, som er, at vi samler de mest specialiserede behandlinger på færre enheder (de såkaldte super sygehuse) – mens vi arbejder på at flytte en række andre opgaver tættere på borgerne.
Vi ser hospitalet i Thisted som en frontløber inden for udviklingen af fremtidens nære sundhedsvæsen.

Vi arbejder på, at en række basis-funktioner, særligt for børn, ældre og kroniske patienter, kan løses endnu tættere på borgerne. I nogle tilfælde helt ude i patienternes hjem.

Vores ambition er, at der kommer flere funktioner til Thisted. Lige nu går overvejelserne på, om vi i fællesskab med Hjørring kan etablere nogle gode faglige fællesskaber for mange typer af patienter.

Sidste år åbnede en reumatologisk dagfunktion i Thisted, og i år har vi åbnet et hjertemedicinsk daghospital i Thisted.

Det betyder, at gigt- og hjertepatienter fra Thy, Mors og det vestlige Jammerbugt ofte slipper for at køre langt til funktioner i Aalborg, Hjørring eller sågar Silkeborg, men kan køre til Thisted.

Som hospitalsledelse arbejder vi entydigt for at give hospitalet i Thisted en central plads i det nordjyske sundhedsvæsen – og vi kæmper med alle de midler vi har til rådighed. Det skal der ikke herske tvivl om.

For alle medarbejdere på hospitalet i Thisted er det kedeligt, at vores arbejdsplads i den grad er blevet et så stort diskussionsemne.

Vi ved godt, at alle er påvirket af at følge hospitalets eksistens blive debatteret i offentligheden, og der kan opstå misforståelser, og det skaber utryghed. Vi gør alt hvad vi kan for at informere så hurtigt og sikkert, vi kan.

Men vi ved også, at alle vores medarbejdere på hospitalet i Thisted hver dag gør deres bedste for patienter og pårørende. Og dermed også er med til at skabe den tryghed og optimisme, der også i fremtiden gør hele Thy og Mors til et attraktivt lokalsamfund.

Vi arbejder alle sammen på at skabe det fagligt stærke miljø, der gør fremtidens hospital i Thisted attraktivt for endnu flere læger og giver borgerne i Thy og på Mors sikkerhed og tryghed, når de skal i berøring med hospitalet.

Forfatter

Related posts

Top