– Vi har byggegrunde nok

Læserbrev af
Jette Jepsen, kandidat for Radikale Venstre til KV21 og medlem af kommunalbestyrelsen på Mors

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 blev tirsdag aften drøftet på kommunalbestyrelsesmøde og sendt videre til offentlig høring. En fin plan på rigtig mange punkter. Men der er dog ét punkt som skurrer i mine øjne. Det er planerne på Ørodde. I den oprindelige sagsfremstilling er Kvajborgs Eng og Campingpladsen udtaget til boligområde. Kommuneplanens oplæg er, at Campingpladsen kan flyttes til det tidligere NIF stadion. Der hvor campingpladsen ligger idag, skal udstykkes til nyt boligområde. Argumentet er, at udstykningen skal finansiere udviklingen bla af Multiparken.

Da sagen blev behandlet i Teknik og Miljø kom Venstre og Dansk Folkeparti med et ændringsforslag : at Kvajborgs Eng ikke skulle udlægges som boligområde. Det er rigtig fint og kan kun tilslutte mig dette ændringsforslag 100 %.

På kommunalbestyrelsesmødet tirsdag aften kom Socialdemokratiet med et yderligere ændringsforslag, som udover Venstre og Dansk Folkepartis forslag også udtager det område hvor campingpladsen ligger idag – altså ingen boligbyggeri på Ørodde.

Radikale Venstre har ikke ønske om boligbyggeri på Ørodde. Jeg bakker op om Socialdemokratiets forslag alt det jeg kunne på mødet. I høringsperioden er dette forslag også min anbefaling.

Radikale Venstre mener, at vi har byggegrunde nok. Der er huse i Nykøbing og på landet som trænger til at blive opkøbt til nedrivning og genopbygning eller kraftig renovering. Der er ledige byggegrunde, og der bliver bygget i Nykøbing og andre steder lige nu. Vil man bo tæt på strand og natur, så er der huse i Nykøbing i forvejen der opfylder dette, ellers må man kikke sig om ude på Øen – feks Karby eller Sdr Dråby eller i landdistrikterne.

Iøvrigt er denne del af planen en genganger fra sidste kommuneplan som aldrig blev godkendt, da Erhvervsstyrelsen nedlagde veto imod udstykning af byggegrunde, netop med henvisning til, at man har mulighed for at udstykke andre områder, hvis behovet skulle komme.

Radikale Venstre mener, at Ørodde er en helt unik perle, som ud over natur, har en rigtig spændende historie som byens gamle Fælled. Det vil Radikale Venstre gerne bevare så meget af som muligt, da vi mener, at satse på den historiske fortælling, kultur og natur er udvikling og værdiskabelse for Nykøbing og Mors iforhold til både bosætning og turisme. At sælge ud af dette, for at finansiere noget andet, er som at sælge ud af arvesølvet. Radikale Venstre vil heller pudse sølvet op, så man som turist og morsingbo får mere øje for dette fantastiske område.

Nu skal planen ud i offentlig høring – og her vil Radikale Venstre indgive et høringssvar. Jeg håber, at rigtig mange borgere på Mors vil forholde sig til planen og benytte sig af den demokratiske ret til at kommentere på kommuneplansforslaget.

Planen skal endelig politisk godkendes i november / december 2021.

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top