Vestlig del af Limfjorden hårdest ramt af forhøjet vandstand

Det er især den vestlige del af Limfjorden, der i dag og i morgen kan forventes at gå mest over sine bredder. Det skyldes først og fremmest, at det er i denne del af Limfjordsområdet, at der forventes den hårdeste vind.

Fra DMI lyder meldingen, at der i dette område kan forventes en vandstand, der kan nå op på næsten 2 meter over det normale. Derved er der også risiko for, at det ikke kun er bygninger, der er udsat for skader i dag og i morgen. Det samme er også havne og de diger, der normalt beskytter mod forhøjet vandstand.

Fra DMI lyder opfordringen desuden, at man i videst mulige omfang resten af dagen og indtil i morgen ved frokosttid, holder sig fra selve kystområderne og i det hele taget tager de nødvendige forholdsregler.

Forfatter
Top