Venteliste for at lave frivilligt arbejde i nationalparken

Europas ungdom står på venteliste for at lave frivilligt arbejde i Nationalpark Thy.

Med ørnenæb, le og de bare næver skal 15 unge fra hele Europa forbedre naturen i nationalparken. Og det er så populært, at pladserne til sommerlejren blev revet væk på blot et par dage. Siden har mange været på venteliste i håbet om at få mulighed for at lave frivilligt arbejde to uger i Thy.

Sommerlejren arrangeres gennem Mellemfolkeligt Samvirke, som arrangerer sommerlejre med frivilligt arbejde over hele verden.

– Jeg var meget overrasket over, at det gik så hurtigt med at få pladserne fyldt. Jeg havde frygtet lidt, at Thy måske ville forsvinde blandt mere eksotiske destinationer som Nepal, Guatemala og Tanzania, som mellemfolkelig Samvirke også opererer i. Lyder det fra frivilligkoordinator, Cathrine Lykke Sørensen.

Deltagerne, der slap igennem nåleøjet, kommer fra Frankrig, Italien, Spanien, Tyskland, Hviderusland, Tjekkiet, Tyrkiet og Rusland og mødes i Thy for at arbejde frivilligt i naturen, opleve en bid af Danmark og for at møde unge mennesker fra forskellige kulturer.

Blot en af deltagerne, en ung mand fra Tyskland, har været i Danmark før, så en del af oplevelsen er også mødet med danskerne og dansk kultur. Det er der også mulighed for at blive klogere på, da flere lokale thyboer åbner deres hjem og inviterer de unge mennesker indenfor en aften til et dansk måltid.

Væk med gyvel og sitkagran
Sommerlejrens arbejdsopgaver er naturpleje, hvor deltagerne skal fjerne uønskede arter, som truer nationalparkens enestående naturtyper. Det er, at fjerne gyvel, rydde sitkagran og bjergfyr på kliteden, rydde pil i et vådområde og lave høslæt, hvor man med le slår græs på en eng, for at fjerne næring, da de næringsfattige naturtyper og de der tilknyttede arter er sjældne og truede i den danske natur.

I løbet af sommerlejren bliver der også tid til andet end arbejde. Deltagerne kommer på rundvisning i Nationalparken, de skal en tur på Vandet Sø og ro kajak og på sanke-tur og lave mad af spiselige planter og bær.

Sommerlejren arrangeres som et samarbejde mellem Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune.

Forfatter

Related posts

Top