Venstre : Det gode Børneliv

Af Søren Kanne Zohnesen
Byrådskandidat – Venstre i Thisted Kommune

Det gode Børneliv

I Thisted Kommune, skal vi have bedre daginstitutioner til vores børn. Det er der jo stort set ikke en kandidat til valget der ikke er enige med mig i. Men det er lidt som om at man bare lover flere resurser, uden at foreslå konkrete løsninger. Men jeg hopper da også på den efterhånden prop fyldte vogn, for jeg vil helt sikkert også have bedre normeringer, efterhånden som der bliver penge til det. Hvis jeg er så heldig at få indflydelse på daginstitutionerne efter valget, så agter jeg da heller ikke at fortsætte af samme vej som hidtil, og bare sidde med hænderne i skødet, og lade stå til, indtil der MÅSKE kommer en budgetforhandling forbi, og afleverer lidt penge. Nej jeg agter at gribe til konkrete tiltag, der også kan bidrage til en bedre drift, til gavn for personale og børn i daginstitutionerne.

Man skal være bedre til at justere normeringen i løbet af året, hvis det viser sig, at børnetallet rammer helt skævt i forhold til normeringen, der er eksempler på at man i Thisted kommune har haft institutioner der i længere tid har manglet op imod 10 børn, og omvendt, og aldrig i løbet af året er nået op eller ned på normeringen, og ingen har reageret. Ikke at der er noget i vejen med den ekstra gode normering, men problemet er jo, at hvis der er balance i økonomien, så må der jo være institutioner andre steder, der har tilsvarende dårlige normeringer. Året efter beslutter man så at institutioner der har brugt for mange pædagoger, skal spare pædagoger, og jeg tror da ikke at børnene har gemt den ekstra pædagog ude i garderoben, nej de må bare betale prisen, nemlig ekstra dårlige normeringer. Personalet ude i institutionerne har ikke nogen særlig indflydelse på denne centrale styring, men de skal kæmpe med konsekvenserne. Det vil jeg have gjort noget ved!!!

Tallene fra indskrivningen er ikke altid brugbare, fordi der er en del institutioner i Thisted kommune, der drives af borgere, og ikke forvaltningen. Der har været en frygtelig berøringsangst overfor disse institutioner, der faktisk passer 30% af børnene i Thisted kommune. Hvis man i stedet respekterer disse institutioner, og søger af en vej hvor man samarbejder, så vil man i fællesskab kunne frembringe nogle mere nøjagtige tal til normeringer. Alle de såkaldte private institutioner, er foreninger,og de drives af bestyrelser der består af skatteborgere, og af midler der kommer fra skattekassen. Midler der følger det enkelte barn, måned for måned. Bortset fra at de ikke kan overforbruge penge, på grund af dårlig styring, så ser jeg ikke den store forskel fra kommunens institutioner, så lad os da for pokker samarbejde og hjælpe hinanden, til gavn for alle børn i kommunen.

Forfatter

Related posts

Top