Vellykket generalforsamling i LandboThy

LandboThy afholdte i går årets generalforsamling med ca. 140 deltagere.

LandboThys adm. direktør Henrik H. Galsgaard præsenterede årsregnskabet for 2018 med et stabilt resultat på 725.000 kr., og formand Leif Gravesen fremlagde bestyrelsens beretning.

2018 var året, hvor LandboThy’s kvægteam vandt rådgivermatchen, og LandboThy blev årets elevplads og der igen kunne præsenteres et stabilt regnskab for foreningen. Det var et år, der i landbrugets tegn vil bl.a. blive husket for 100-års tørken, Brexit og rigide regler og kontroller.

Leif Gravesen opfordrede pengeinstitutterne til at se mere langsigtet på erhvervet, bl.a. for at give plads til at få flere unge ind i erhvervet. Netop unge-indsatsen var også et område, der fyldte i beretningen, hvor formanden kunne fortælle, at LandboThy allerede nu arbejder på en strategi bl.a. med et samarbejde med landbrugsskolerne. Det og meget mere var en del af formandens beretning, som efterfulgte en fin debat, hvor Lise Bech (DF) og Torsten Schack Petersen (V) også fik ordet.

For sidste år uddelte LandboThy Jens Ejner Vilsbølls Mindelegat på 10.000 kr. til Arne Overgaard, 29 år fra Thisted. Han overtog i juli 2018 halvdelen af svinebruget Munkholm I/S. Arne Overgaard forventer på sigt at overtage resten af gården og skabe et landbrug med den nyeste teknologi med fokus på høj dyrevelfærd og miljø.

Afgående næstformand i LandboThy Flemming Nielsen og Arne Overgaard.

Niels Peter Nørring, områdedirektør for Miljø, Energi og EU i Landbrug & Fødevarer sluttede en vellykket aften af med et spændende oplæg om landbrug og klima, hvor han bl.a. konstaterede, at dansk landbrug vil levere et bæredygtigt landbrug, levere bæredygtige produkter og have bæredygtig økonomi i fremtiden.

Forfatter
Tags

Related posts

Top