Velkommen til Mors – Anders Johannes Jørgensen !

Af Ellen Philipsen Dahl
Formand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
Valgt til Morsø Kommunalbestyrelse for Demokratisk Balance

Velkommen til Mors Anders Johannes Jørgensen!

I Morsø Folkeblad kunne vi onsdag den 21. oktober læse avisens ”velkommen-artikel” til øens kommende kommunaldirektør Anders Johannes Jørgensen.

Anders er blandt et stærkt ansøgerfelt, enstemmigt valgt som kommunaldirektør i Morsø Kommune pr 1. januar 2016. Det er han på baggrund af de mange kvalifikationer, han besidder, og de referencer Morsø Kommune har indhentet. Anders har i de seneste 5 år fungeret som kommunaldirektør i Samsø Kommune og i egenskab af dette været meget afholdt blandt medarbejdere, kolleger, politikere og samsinge generelt, ligesom han nyder utrolig stor respekt for de mange og meget gode resultater og projekter, han har været primus motor for i Samsø Kommune.

Man kan undre sig over vinklingen og Morsø Folkeblads ”professionelle, faglige og saglige” tilgang til nyheden. Jeg erindrer, at det – i hvert fald tidligere – har været kutyme og god presseskik, at man som journalist satte en ære i en kildekritisk tilgang til faget, og ikke lod sig nøje med, hvad man blot kunne ”SE & HØR’”!

Kære Anders, du skal vide, at sådan er morsingboerne ikke! Vi byder dig og din familie hjerteligt velkomne, og vi glæder os til, sammen med dig, at forme en fortsat perspektivrig fremtid for Mors!

Velkommen!

Forfatter

Related posts

Top