Velfærdskroner samler støv i kommunerne

Hvert år undlader de danske kommuner at bruge enorme summer, der ellers er afsat til velfærd.

I 2020 havde kommunerne et samlet underforbrug på 2,9 milliarder kroner. FOA har beregnet, at det kommunerne underforbrugte i 2020 eksempelvis, svarer til en times ekstra rengøring om ugen til alle 122.500 i hjemmeplejen eller gratis idræt og en computer til alle 715.000 skoleelever.

I Morsø Kommune løber underforbruget i følge FOA’s tal op i 18,6 millioner kroner – mens det tilsvarende tal i Thisted Kommune er 3,2 millioner kroner.

Den store synder i det spil er ifølge fagforbundet FOA, den stramme budgetlov, som presser dem til at være ekstra forsigtige med forbruget.

Budgetloven betyder, at der er sat et loft over, hvor mange penge kommuner, regioner og staten kan bruge i en fireårig periode. Hvis der sker en overskridelse, risikerer kommunerne at blive ramt af sanktioner og miste op mod fire milliarder i bloktilskud.

Det betyder, at kommunerne ofte ender med at bruge mindre end det, de har budgetteret med.

Alle nordjyske kommuner med undtagelse af Rebild og Aalborg Kommune brugte sidste år færre penge på service end aftalt.

Budgetloven skal revideres i løbet af efteråret.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top