Velbesøgt møde om udvidelse af Sillerslev Havn

Morsø kommune var mandag aften vært for et informations-og debatmøde om et nyt lokalplanforslag for Sillerslev Havn.

Forsamlingshuset på Gammel Færgevej var fyldt til bristepunktet, da borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) efter en kort velkomst overlod ordet til planlægger ved Morsø Kommune Frede Hoeneveld.

Han gennemgik tankerne bag forslaget, der har været undervejs siden sommeren 2012. Formålet med den nye lokalplan er at skabe balance mellem erhvervene og turisterne på havnen. Den giver rum for en betragtelig udvidelse af havnearealet, så der bliver mere plads til både fiskere og lystbåde. Det nuværende havneareal skal udelukkende bruges til erhverv og en udvidelse mød øst til fritidsformål med nyt havnebassin til lystsejlere, aktiviteteshus, shelter, standplads for autocampere og husbåde.

Illustrationsplan, Sillerslev Havn

I den efterfølgende debat, med formanden for teknisk udvalg Meiner Nørgaard (O) som ordstyrer, blev der spurgt flittigt ind til visse dele af lokalplanforslaget. Der blev luftet betænkeligheder ved at få for meget trafik af turister på erhvervsområdet, ligesom den påtænkte flytning af fiskerhusene var til debat. Til fortrydelse for Bjarne Ruby er de omtalt som barakker i lokalplanforslaget. Der blev også efterspurgt en præcisering af bestemmelserne om byggehøjde.

Placeringen af et nyt aktivitetshus og adgangsforholdene til den ny marina med kranbil, når bådene skal op og i vandet, blev der også spurgt ind til, og Frede Hoeneveld noterede flittigt. Meiner Nørgaard understregede, at lokalplanen blot udstikker rammerne for brugen af området. De enkelte elementer skal detailplanlægges, når det bliver aktuelt.

Lokalplanforslaget kan findes på kommunens hjemmeside, og alle kan komme med kommentarer, indtil høringsfasen udløber 4. marts. Tre dage senere, 7. marts klokken 16.00, holder kommunalbestyrelsen møde i Sillerslev Forsamlingshus, hvor der også vil være spørgetid.

Forfatter

Related posts

Top