Vangsgaard : Thisted vil lukke Feggesund-færgen

Thisted og Morsø Kommune er stadig dybt uenige om fordelingen af driftsunderskuddet på Feggesund-overfarten.

Thisted foreslår, at Morsø fremover skal betale 80% imod nu 64%, mens Thisteds andel skal sænkes fra 34% til 20% samt at administrationen flyttes fra Nykøbing til Thisted.

Den holdning forarger Viggo Vangsgaard, der er medlem af kommunalbestyrelsen på Mors samt bestyrelsesmedlem i Mors-Thy Færgefart:

Viggo Vangsgaard forslår, at forhandlingerne om den nye interessentkontrakt i Mors-Thy Færgefart flyttes fra udvalgsniveau til borgmesterniveau.

Læs også:
Thisted står fast på fordeling om Feggesund-Færgen

 

Forfatter

Related posts

Top