Vangsgaard afviser Arne Boelt’s forklaring om beredskab

Enten holder formanden for Nordjyllands Beredskab kortene tæt til kroppen eller også er han slet ikke opdateret på hvad beredskabscheferne har i sinde.

Sådan lyder den kontante meldte fra Viceborgmester Viggo Vangsgaard (A) i Morsø Kommune ovenpå, at formanden for Nordjyllands Beredskab, Hjørrings borgmester Arne Boelt maner til besindighed i sagen for, at Morsø Kommune ifølge Viggo Vangsgaard bør gå solo med sit eget beredskab i fremtiden.

– Beredskabscheferne er langt henne i planerne for en betydelig reduktion i mange af beredskaberne i Nordjyllands Beredskab, hvilket i situationer med flere brande samtidig eller ved fastklemte i forbindelse med færdselsuheld, vil forlænge responstiden betydelig til de områder hvor der vil ske en reduktion i beredskabet, påpeger Viggo Vangsgaard.

Han peger blandt andet på, at yderområderne kommer i klemme.

– Formanden kunne jo rette en henvendelse til f.eks. Beredskabet i Hanstholm og spørge, hvordan det er at stå ude ved et færdselsuheld med fastklemte og vente på, at Thisteds beredskab når frem med baggrund i, at Hanstholm beredskabs frigørelsesværktøj blev fjernet ved kommunesammenlægning og dermed også sammenlægningen af beredskaberne i Thy, siger Viggo Vangsgaard.

Han vil ikke stiltiende se på, at det lokale beredskab udvandes.

– Os der bor herude, hvor der er lidt længere til de store byer ,er meget varsomme med det vi i fælleskab har fået opbygget. Vi vil ikke stiltiende stå model til, at vi ikke længere kan servicere vore borgere på samme beredskabsmæssige måde som hidtil, siger Viggo Vangsgaard.

Han giver ikke meget for Arne Boels argument om, at Morsø’s udmeldelse af Nordjyllands Beredskab vil bringe Beredskabscentret i Thisted i fare.
– Beredskabscenteret skal bruges til større opgaver som det lokale beredskab ikke kan klare og hvis Beredskabet i Hjørring ikke kan klare Dana Cup, bør han kikke på sit eget beredskab før han begynder at irettesætte andre for deres holdning til ,at vi ønsker selv at kunne klare de almindelige beredskabsmæssige opgaver så som Kulturmødet, slutter Viggo Vangsgaard.

Forfatter

Related posts

Top