Valgmøde i Gettrup

Borgerforeningen i Helligsø-Gettrup inviterer til valgmøde i Borgerhuset i Gettrup tirsdag den 10. oktober 2017 fra kl. 19.30-21.30.

“Vi er opmærksomme på, at Thisted kommunalbestyrelse denne aften afholder 2. behandling af budgettet for det kommende år, så der ikke kan forventes deltagelse af nogle af de aktuelle medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Det giver anledning til at nye og uprøvede kræfter kan få lov til at afprøve deres talenter for at omgås vælgerne og præsentere partiets program for den kommende valgperiode.

Vi håber med denne fremgangsmåde at få nogle friske bud på, hvordan kommende medlemmer af kommunalbestyrelsen ser på udviklingen af Thisted kommune både i den nære fremtid men især på længere sigt, idet vi opfatter, at der er et stærkt behov for nye toner i den politiske debat, der er ubundne af den aktuelle politiske tilstand.

Derfor ser vi gerne besøg af de politikere, der vil give et frisk bud på fremtiden i Thy og Hannæs, der rækker lige ud over dagen og vejen.

Til det formål har vi udarbejdet en række spørgsmål, der vil blive tilsendt politikerne forud, så de har en chance for at forberede sig i god tid før mødet.”

Foto : KL

 

 

Forfatter
Tags

Related posts

Top