Valget står også mellem grøn og sort blok

Af Bo Fink, folketingskandidat for Enhedslisten i Thy og på Mors

Valget er også et miljøvalg, nemlig mellem en rød/grøn blok med bla. Enhedslisten og en blå/sort blok anført af Venstre. Dette fremgår af Venstres landbrugsudspil, der er et fuldstændigt opgør med 30 års miljøpolitik.

Opsummeret vil Venstre afskaffe randzonerne, tillade mere gødning/gylle på markerne, tillade flere husdyr pr. hektar = mere nitrat og fosfor i jorden. Dvs. skrotte vandmiljøplanerne.

Rød/grøn blok vil derimod gennemføre vandmiljøplanerne for at få renset helt op. Målet er at komme op på et niveau, så det kemiske og økologisk miljø i vores åer, vandløb og Limforden kan opnå kvalitets-karakteren ”god”.

30 års miljøpolitik har ganske vist skabt bedre kvalitet i vores vand, nemlig opad fra ”ringe” til ”dårlig” tilstand. Vi er altså slet ikke i mål, selv om vi er kommet tættere på målstregen.

Trods forbedringen oplever vi jo stadig død bund og bundvendinger i Limfjorden. Også nogle åer og vandløb har fået det meget bedre. Men der er stadig alt for mange vandløb, der nærmest er spildevandsafløb og søer inficerede af alger.
Der giver et klart valg.

Enhedslisten mener ubetinget, at mennesker bør både have krav på og ret til at bo i et rent og levende miljø.
Hvis landbruget kunne holde deres udledninger på egne matrikler, ville der ikke være noget problem. Men forureningen respekterer ikke matrikelnumre. Det er os andre, der lever og bor her, som mærkbart skal leve i dunsterne og andre gener fra større gyllemængder og leve ved en Limfjord i synlig miserabel tilstand.

Vi ønsker alle sammen større bosætning i Thy og på Mors. Men et dårligere naturmiljø skader livskvaliteten, fremmer fraflytningen og hæmmer bosætningen. Selv om der på overfladen er smukt, hvem vil så flytte ind i ledige

Forfatter

Related posts

Top