’Valg af Uddannelse’ er kommet godt fra start

Projekt ’Valg af Uddannelse’ (VAU), som EUC Nordvest har søsat sammen med jobcentrene, VUC’er, SOSU STV samt HK og 3F i Thisted-, Morsø- og Jammerbugt Kommune, er kommet rigtig godt fra start.

Projektet, der har til formål at målrette indsatsen for at få flere ledige i uddannelse, har allerede gennemført to intensive ’Zkurs-forløb’ med gode resultater til følge.

VAU er målrettet ledige over 25 år, som er tæt på at miste dagpengeretten, og som enten mangler en kompetencegivende uddannelse, eller som trænger til at skifte spor. VAU består blandt andet af et intensivt Zkurs-forløb, hvor deltagerne over 22 dage får coachende vejledningssamtaler, en personprofil og individuel handlingsplan samt deltager i uddannelsesbrobygning. Dette forløb har foreløbig 30 deltagere været igennem, og såvel kursisternes tilbagemeldinger og de målbare resultater er særdeles positive.

Omskoling til Amanda
26-årige Amanda Svane Pallesen fra Hurup er en af de kursister, der har haft stor glæde af Zkurs. Hun er uddannet laborant men har gået ledig i en lang periode, efter at hendes tidligere arbejdsplads flyttede sine aktiviteter til Vejen. Laborantstillingerne hænger ikke på træerne i Thy, og da Amanda gerne vil blive boende i området, har hun erkendt, at det er nødvendigt at skifte spor og åbne for nye jobmæssige muligheder.

– Da jeg startede på Zkurs, havde jeg en idé om, at handelsuddannelsen kunne være noget for mig. Her var brobygningsforløbet en god mulighed for at få afprøvet, om det nu også er den vej, jeg skal gå. Jeg fik også hjælp til at danne mig et overblik over min økonomi, så jeg kunne se, hvordan tallene ville se ud, alt efter om jeg skulle på SU, elevløn eller kontanthjælp. Samtidig blev vi godt informeret omkring den hjælp man kan få fra skolens vejlederteam, ’Stifinderen’, ligesom Thy Erhvervsforum kom og fortalte lidt om, hvad der er af virksomheder i området, og hvor der er mangel på arbejdskraft. Selvom jeg på forhånd havde en idé om, hvad jeg ville, føler jeg alligevel, at jeg har fået meget ud af at deltage i Zkurs. Både fordi jeg er blevet afklaret og nu tager springet og starter i uddannelse, men bestemt også fordi at det har givet mig fornyet energi, at jeg nu bruger tiden på noget, hvor jeg føler, det går fremad, fortæller Amanda Svane Pallesen, der i øjeblikket er i fuld gang med praktikpladssøgningen.

VAU-projektet kører over en treårig periode, og målet er, at knapt 150 af de 220 ledige inden for målgruppen vil påbegynde en uddannelse. Den statistik ser procentuelt ud til at holde stik, når man kigger på projektets foreløbige resultater. Projektleder Thilde Kielsgaard Heidemann og partnerkoordinator Linda Mouritzen er selvsagt glade for de foreløbige resultater og ser således frem til at hjælpe endnu flere ledige i uddannelse.

Foto af Amanda Svane Pallesen : EUC NordVest

 

Forfatter

Related posts

Top