Værdighedmilliarden bruges på varme hænder

Pengene fra den såkaldte værdighedsmilliard går hovedsageligt til flere varme hænder i ældreplejen. Det viser en gennemgang af kommunernes redegørelser, som Sundheds- og Ældreministeriet har lavet.

Tidligere blev en større del af pengene brugt til nyanskaffelser og ikke til lønkroner. I 2016 gik 66 pct. af værdighedsmilliarden til ansættelser, mens kommunerne brugte 19 pct. til indkøb af udstyr af forskellig art. I 2018 bruger kommunerne bare 3 pct. af midlerne til ”nyanskaffelser” – og hele 89 procent af penge til lønkroner, bl.a. i form af nyansættelser.

Værdighedsmilliarden udmøntes én gang årligt, og skal bruges til at understøtte de værdighedspolitikker på ældreområdet, som kommunerne har udformet.

På Mors får man i år en andel svarende til 5 mio. kroner – i Thisted Kommune får man 9,3 mio. kroner.

Arkivfoto

Forfatter

Related posts

Top