Værdien af danske fiskeres landinger forventes at vokse

 

Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i EU’s forhandlinger om fiskekvoter for 2016. Værdien af de danske fiskeres landinger kan derfor potentielt stige med 480 mio. kr., hvis priserne i 2016 ligger på samme niveau som 2015 og alle kvoter bliver fuldt udnyttet.

Det er dog ikke alle kvoter, der udnyttes fuldt ud, og derfor vurderer NaturErhvervstyrelsen, at stigningen i landingsværdierne snarere vil være ca. 230 mio. kr. i 2016 forudsat uændrede priser fra 2015. Tallene er uden tobis og lodde, hvor kvoterne først fastsættes i foråret 2016.

Flere torsk
De danske torskekvoter falder lidt i Østersøen, men til gengæld øges de i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Det er godt for den samlede værdi af landingerne, fordi kiloprisen for torsk er mere end dobbelt så høj i de områder, hvor kvoten bliver større.

Godt nyt for det kystnære fiskeri
Kvoterne for tunge bliver næsten fordoblet i Skagerrak og Kattegat i 2016. NaturErhvervstyrelsen vurderer, at det kan give en værdistigning på næsten 13 mio. kr, som især vil være til gavn for det kystnære fiskeri. En ny metode til evaluering af bestanden har vist, at fiskeriet kan intensiveres – og kvoterne sættes op.

Andre fiskerier med mulighed for større landingsværdi
NaturErhvervstyrelsen forventer også markant stigende landingsværdi for blandt andet dybvandsrejer og rødspætte i Skagerrak, jomfruhummer i Skagerrak og Kattegat samt sild i Nordsøen.

 

Forfatter

Related posts

Top