Vælgermøde for udviklingshæmmede i Thisted

Tidligere på ugen blev der afholdt et helt ærligt vælgermøde for udviklingshæmmede i Thisted.

Arrangøreren var Bofællesskabet Højtoftevej og Thyværkstedet, og baggrunden for mødet var at sætte fokus på denne gruppe af borgere i valgkampen.

– Mange af vores borgere er meget politisk engagerede og stemmer, når der er valg. Mødet blev derfor afholdt for at klæde borgerne bedst muligt på til at sætte deres kryds, fortæller Lotte Grønkjær fra bofællesskabet.

I panelet sad 9 folketings kandidater Simon Kollerup, Torsten Schack, Helle Sommer, Torben Overgård, Torkild Olesen, Inger Ottesen, Lise Beck, Berit Raldin og Gustav Sieg.

Stor spørgelyst
Spørgelysten var stor blandt de 40 tilhørere:

– Vi kom omkring mange spændende emner. Hvordan ser fremtiden ud for Thisted sygehus? Vil nedlæggelse af regionerne betyde noget i fht. Thisted sygehus fremtid ? Hvorfor udskrives der hellere medicin til psykisk syge i stedet for at der bruges tid på samtaler ? Hvorfor skal DR spare så meget ? Vil der komme institutioner i Thisted Kommune for unge med autisme? At det øgede krav om dokumentation har store omkostninger for institutionerne mm.

Det er tredje gang, at Bofællesskabet Højtoftevej i samarbejde med Thyværkstedet arrangerer vælgermøde op til et folketingsvalg.

Forfatter

Related posts

Top