Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danske virksomheder skal være blandt de bedste i Europa til at udnytte it, Big Data og e-handel til at skabe vækst, og der skal være tilstrækkelige frekvenser til mobilt bredbånd. Det er ambitionen bag Vækstplan for digitalisering i Danmark, som erhvervs- og vækstministeren offentliggør i dag.

De danske virksomheder skal være parate til at udnytte de muligheder, der ligger i den digitale omstilling. Hvis ikke de gør det, risikerer vi at tabe såvel vækstmuligheder som arbejdspladser til andre lande. Med vækstplanen lancerer regeringen derfor 23 initiativer fordelt over fire indsatsområder:

God mobil- og bredbåndsdækning i hele landet
Styrket anvendelse af it og data i dansk erhvervsliv
Digitale kompetencer og læremidler skal fremmes
Offentlig digitalisering med et erhvervsfokus

Initiativerne inkluderer blandt andet, frigørelse af 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd fra 2020, partnerskaber med erhvervslivet om e-handel, Big Data og digitalisering, etablering af et virksomhedsråd for it-sikkerhed samt en virksomhedsrettet udviklingspulje for digitale læremidler på 40 mio. kr.

– Digitalisering og anvendelse af it er central for væksten i dansk økonomi. Med vækstplanen vil vi sætte skub i brug af ny teknologi og digitale løsninger i virksomhederne. Det vil styrke konkurrenceevnen og være med til at fremtidssikre dansk erhvervsliv. Vi frigør nye frekvenser til mobilt bredbånd fra 2020 for at forbedre dækningen i især yderområderne, og fordi danskernes forbrug af mobildata fordobles hvert andet år, siger Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen og fortsætter:

– Visionen for vækstplanen er, at Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte data og it til at skabe vækst og job. Jeg vil nu indkalde Folketingets partier til forhandlinger om indholdet af vækstplanen.

Vækstplanen følger op på anbefalingerne fra vækstteamet for IKT og digital vækst.

Forfatter

Related posts

Top