V : Tilpas strukturen nu, udsæt det ikke!!

Venstres gruppeformand Per Skovmoses ordførertale ved byrådsmødet om den nye udviklingsplan for skole og dagtilbud i Thisted Kommune ved byrådsmødet den 25. november 2014 – i uredigeret form:

Udviklingsplan for Skoleområdet
Venstre havde ambitioner, om et bredt politisk flertal, der samlet kunne sikre en geografisk fornuftig fordeling af antallet af undervisning steder.

Skoler, med et økonomisk råderum, som havde mulighed for at øge kvaliteten, men også med en mulighed for, at gå alternative veje og skabe nye løsninger.

Venstre havde ambitioner, om en fremtidssikret løsning, hvor børn og deres forældre, kunne være sikre på, at også i fremtiden ville der være en velkvalificeret og initiativrig personalegruppe, som havde tid og kræfter, til at sikre nærhed, kvalitet og indlæring i vores skoler. (I oplægget fra A-O-Ø, har vi i Venstre svært ved at finde ordet, ”indlæring” som et vigtig parameter for den indsats, der skal iværksættes).

Venstre mener stadig, at grundlaget for fortsat udvikling af vores institutioner og økonomisk råderum, ville det desværre være nødvendigt, at afvikle enkelte undervisningssteder!

Venstre anerkender flertallet ret, til at fastsætte en ”linje” og Venstre vil deltage aktivt i
det daglige arbejde, og gå konstruktivt ind i arbejdet, tro ikke det. Men vi vil da forsøge at
præge retningen, henimod solide økonomiske løsninger, fremfor luftkasteller!

Men…..Ø-O-A bør gå foran og forklare hvordan de tænker sig det gjort og hvordan økonomien skal hænge sammen.

Flertalsindstillingen har da mange fine intentioner, som Venstre ikke er uenig i, men skal projektet have en mikroskopisk chance for at fungere, skal planlægningen og starten være rigtig første gang! Der er ikke tid, eller økonomi til fejltagelser!

Flere høringsvar, fra fagbevægelsen, med-udvalg og borgere har påpeget meget kraftig: Gør nu det, der skal gøres, uanset, hvor ubehageligt det er! (Her undrer det Venstre, at Skolelederne har en helt anden holdning, end deres medarbejdere?)

Der skal skabes ro, på området, så børn, forædlere og medarbejdere, ikke skal gå i uvished, om fremtiden for netop deres institution.

Derfor erkender Venstre, at der også på såvel skoler, desværre er en overkapacitet, som udhuler den samlede økonomi og derfor på sigt, vil skabe store problemer, for blot at fastholde den nuværende kvalitet i undervisningen!

Venstre havde gerne set en område model, på skole området!

Og lad mig her tilføje: VENSTRE MENER DET ER DET POLTISKE SYSTEM; DER SKAL BESLUTTE HVOR VIDT EN SKOLE/UNDERVISNINGSTED, SKAL LUKKES. Det er et ansvar, vi må påtage os, her i kommunalbestyrelsen!!

Venstre har den holdning, at en skole, som minimum, bør have 100 elever.

Østerild Skole, er så den eneste der skal ske ændringer på, jvfr A-O-Ø oplæg. Hvorfor det? Skal de ikke have muligheden, for at bevise at de deres skole kan overleve som selvstændig enhed? Bør Østerild ikke have samme tilbud, som feks Hillerslev og Nors?

Og hvorfor, udhule overbygningen på Sjørring skole?

2 små tiltag, som i den store sammenhæng har minimal betydning, for såvel økonomi, som for indlæringen af eleverne.

Venstre ønskede en regulering af antallet af undervisning steder, uden udgifter til
nyetablering. (Venstre lukker ikke en Skole, for at bygge en ny, i en anden by!)

Venstre mener, at de demografiske reguleringer også skal omfatte det administrative område.

Venstre vil stå ved det budget, som Kommunalbestyrelsen vedtog i enighed, for ganske kort tid siden.

Et budget som i takt med faldet i børnetallet også reducer de midler, som er til rådighed for udvalget, til drive skoler, dagpasningsområdet, fritidsaktiviteter, som idrætsforeninger, idrætshaller, ungdomsskoler m.m.

Venstre ser for hele Børne & Familieområdet, store problemer de næste 3-5 år.

Venstre vil ikke obstruere arbejdet, Venstre vil arbejde med problemstillingen i resten af denne 4 års periode og medvirke til, at håndtere økonomien og kvaliteten på området!

Men Venstre vil pointere meget kraftig, allerede nu, det bliver uden skattestigninger, med Venstres stemmer!

Hele kommunalbestyrelsen, med BFU i spidsen, har et fælles ansvar, for kvaliteten og økonomien i de kommunale tilbud. Venstre vil deltage konstruktivt i arbejdet, for at finde gode og økonomiske ansvarlige løsninger, på disse 2 vitale områder.

Venstre holdning er, at oplægget fra A-O-Ø, ikke hænger sammen med den økonomi, som selvsamme gruppering har medvirket til at fastsætte, ved budget vedtagelsen for 2015 og overslagsårerne og Venstre kan derfor IKKE støtte oplægget fra A-O-Ø!

Udviklingsplan for dagtilbudsområdet
Venstre havde ambitioner, om et bredt politisk flertal, der samlet kunne sikre en geografisk fornuftig fordeling af antallet af kommunale daginstitutioner. Institutioner, som med et økonomisk råderum, havde mulighed for at øge kvaliteten, men også med en mulighed for, at gå alternative veje og skabe nye løsninger.

Venstre havde ambitioner, om en fremtidssikret løsning, hvor børn og deres forældre, kunne være sikre på, at der altid var et velkvalificeret og initiativrig personalegruppe, som havde tid og kræfter, til at sikre nærhed, kvalitet og indlæring i vores institutioner.

Den kæmpe entusiasme, som der fra stort set alle lokalsamfund, frivillige foreninger, fagforbund og medarbejdere er lagt i disse planer, munder nu desværre kun ud i, flotte politiske hensigtserklæringer. Hvad var det så værd?

Nu bliver der så godt 100 tomgangspladser, som vil udhule økonomien og skabe fortsat utryghed for fremtiden, for de enkelte institutioner og deres medarbejdere.

En fremtid, hvor personalet, skal løbe hurtigere end som aldrig før og bare prøve på, at få enderne til at nå sammen, uden en realistisk chance, for at leve op til kravene!

En fremtid, hvor børnene, kun kan håbe på tryghed, nærvær og trivsel, ting som burde være en selvfølge, i en daginstitution i år 2014!

PT er der en overkapacitet i vores daginstitutioner beklageligvis, men en realitet, som Venstre tror alle efterhånden har erkendt. Den overkapacitet, var Venstre villig til at afvikle og bruge midlerne, til mere tryghed, nærvær og pædagogik udvikling i vores daginstitutioner.

Bruge midlerne på uddannelse af vores personale, så vi af den vej kunne udvikle vore institutioner, til netop den løs-ning, som passer ind i det enkelte lokalområde. En børnehave er nu indstillet til lukning! Til trods for af fagbevægelse og MED-udvalg sammenstemmede gjorde det klart: Gør det der skal gøres, hvor ubehageligt det end er! Tilpas strukturen nu, udsæt det ikke!!

Venstre forstår så ikke, hvorfor det kun er den ene instituti-on, der skal lukkes ned? Hvorfor, skal borgerne i Tingstrup området, ikke have mulighed for at bevise, som alle andre lokalsamfund, at netop deres institution er bærbar, på sigt?

Venstre har erkendt, at skal der være fortsat udvikling i vores daginstitutioner, må der desværre afvikles nogle, for at skabe det økonomiske grundlag, for en god fremtidig drift i resten.

Forliget som er indgået, bygger efter Venstres mening mere på en populistisk afstandstagen, fremfor realistisk tilgang til den aktuelle situation. Den manglende vilje eller er det evne, til at tage politisk ansvar, beklager Venstre!

Men……… Venstre vil ikke obstruere arbejdet, Venstre vil fortsat arbejde med problemstillingen i resten af denne 4 års periode og medvirke til at håndtere økonomien og dermed arbejde for en høj kvalitet, i de enkelte tilbud.

Venstre er ikke overbevist om, at forslaget fra A-O-Ø, er vejen som kan sikre den udvikling, som Venstre og borgerne ønsker, her i Thisted kommune.

Venstre kan derfor ikke stemme for, oplægget!

Forfatter

Related posts

Top