V : Kortere skoledage for børnene i øens folkeskoler

Læserbrev af  Peter Lillebæk
Kommunalbestyrelsesmedlem og Kkandidat til kommunalvalget 2017 for Venstre på Mors

Kortere skoledage for børnene i øens folkeskoler.

Mange kommuner har allerede nu indset at skoledagene er for lange for børnene.

Og der er jeg fuldstændig enig i.

Ud af landets 98 kommuner har minimum 71 kommuner lavet justeringer på skolereformen i mindre eller større grad.

Netop de lange skoledage vil jeg i den kommende valgperiode arbejde på at få justeret i tæt samarbejde med politiske kollegaer, skolebestyrelserne, skoleledelserne og forvaltningen.

Efter mange gode og spændende år på broen og i maskinrummet indenfor skolevæsenet i Morsø Kommune har jeg den nødvendige erfaring og indsigt i at få justeret skolereformen på en kvalificeret måde.

Uden at gå for meget i dybden over pædagogiske overvejelser, så har jeg i den senere tid fulgt andre skolers forsøg på at løfte kvaliteten i undervisningen.

Lad mig blot nævne et godt skoleeksempel:

Jeg har kendskab til skoler i nærområdet i andre kommuner, som har reduceret timetallet for fx. 8. og 9. klasse med 2-3 timer pr.uge, således at børnene har fri 2-3 gange om ugen kl. 14.00.

Et klart kvalitetsløft for folkeskolen ved sådan en model, er at de reducerede timer erstattes med to-lærerordninger med uddannede lærere.

Dvs. at der i samme klasse kan være to undervisere, hvor man med fordel kunne arbejde med niveaudelt undervisning for at løfte både de stærke, og de elever som er særlig udfordret på det faglige område.

Det betyder mindre elev-hold med en lærer og derved mere læring og trivsel for børnene.

Jeg har fået henvendelser fra forældre, som kan være bekymrede over at deres børn tager hjemmefra ved 06.45 tiden for først at være hjemme igen kl. ca. 16.30.

I min verden er det ikke den måde at vi skal drive god skole på.

For at jeg kan arbejde videre med området, så har jeg brug for din hjælp……..og vil du hjælpe så sæt X ved mig Peter Lillebæk ved kommunalvalget tirsdag d. 21.11.17.

Sammen kan vi skabe endnu bedre rammer for vores børn i folkeskolen.

 

Forfatter

Related posts

Top