Utætheder i regnvandsbassin skal udbedres for en halv million

Regvandsbassinet i Nors virker ikke som hensigten.

Lermembranen i bassinet er nemlig defekt, hvilket betyder, at vandet siver ud af bassinet, som i stedet omdannes til et stor mudderhul frem for en smuk sø, som potentielt kunne danne grundlag for både planter og dyreliv.

Bassinet, som i dag ejes af Thisted Kommune, skal overdrages til Thisted Vand – men først skal bassinet renoveres. Regningen forventes at løbe op i 500.000 kroner som dækker opgravning af uegnet defekt lermembran, indbygning af ny lermembran samt bortskaffelse af opgravet materiale.

Sådan ser regnvandsbassinet ud efter regnvejr. Foto: Thisted Kommune

Drifts- og Anlægsafdelingen i Thisted Kommune har gennem længere tid i samarbejde med Thisted Vand, forsøgt at udbedre skaderne i lermembranen med simple indgreb, men det er ikke lykkedes at gøre membranen tæt.

Det samlede overslag er, sammen med Thisted Vand, estimeret til at være ca. 500.000 kr. Prisoverslaget omfatter opgravning af uegnet defekt lermembran, indbygning af ny lermembran samt bortskaffelse af opgravet materiale.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top