Unge med stofmisbrug kommer ikke videre efter behandling

En ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriet ser på yngre personer, som er visiteret til stofmisbrugsbehandling af kommunen: Hvem er de, hvordan kommer de igennem behandlingen, og kommer de i uddannelse og job bagefter?

Analysen viser blandt andet, at det kun er omkring 35 procent af 18-39-årige, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug, der er i gang med en uddannelse eller i job fire år senere. Personer, der afslutter behandlingen med succes vender i højere grad tilbage til et aktivt liv. Men selv blandt personer, der bliver helt stoffrie, er det under halvdelen, der er i uddannelse eller job fire år efter afsluttet behandling. Det afspejler blandt andet, at mange har svært ved at fastholde de positive resultater af behandlingen og falder tilbage i stofmisbrug i årene efter behandlingen.

– Alt for få unge får et aktivt liv med uddannelse og job efter at have været i behandling for stofmisbrug. At blive stoffri eller få misbruget under kontrol er kun første skridt på vejen. Alt for mange snubler på den videre vej mod uddannelse og job. Vi skal blandt andet blive bedre til at forebygge tilbagefald efter behandlingen. Det forventer jeg, de nye retningslinjer for stofmisbrugsbehandlingen vil bidrage til, siger Social- og indenrigsminister Karen Ellemann.

Der er for nylig offentliggjort nye nationale retningslinjer for stofmisbrugsbehandlingen. Retningslinjerne sætter blandt andet fokus på, hvordan kommunerne mest effektivt forebygger, at mennesker falder tilbage i stofmisbrug efter behandling.

Forfatter

Related posts

Top