Unge laver messe i dag for at vise deres kunnen på Mors

I dag kl. 17.30-18.30 udstiller eleverne på Kombineret ungdomsuddannelse deres læring i forhold til erhvervstræning. Udstillingen foregår på EUC Nordvest i Nykøbing.

– Der er ialt 14 elever på KUU, som alle har gennemført et tre ugers erhvervstræningsforløb og som gerne vil vise omverden, hvad de har lært – fagligt, personligt og socialt. Derudover vil der være et kort oplæg fra en lokal erhvervsdrivende, der fortæller om, hvorfor han altid står klar til at modtage og hjælpe de unge mennesker, fortæller Janni Mikkelsen, der er udbudskoordinator på Kombineret Ungdomsuddannelse

Hun glæder sig over opbakningen fra erhvervslivet.

– Vi er utrolig glade for, at vores lokale erhvervsliv hjælper Mors sårbare unge med at finde en vej ind på arbejdsmarkedet. Ved at komme i erhvervstræning oplever de unge nogen af de krav de skal indfri ved at have et job. Derudover oplever de unge, at de kan meget mere end de selv tror –og alle vokser jo af succes, siger hun.

Udstillingens formål er, at vise omverden, hvor meget eleverne kan og har at bidrage med og ikke mindst at eleverne oplever og erkender deres kompetence. Udover at eleverne selv inviterer deres netværk bliver også deres erhvervstræningsværter inviteret.

FAKTA:
Kombineret Ungdomsuddannelse – i daglig tale KUU er fysisk placeret på EUC Nordvest – Handelsskolen i Nykøbing . En vigtig del af uddannelsen er, at få erfaringer fra arbejdsmarkedet. Derfor skal eleverne ofte på forskellige virksomhedsbesøg og også i erhvervstræning, der fungerer som en slags praktik. Virksomhedsbesøg og erhvervstræning er med til at gøre teorien, der læres på skolen, praksisnær og meningsfuld.

Elevgruppen er en gruppe, der er kan være udfordret ift. det sociale, personlig og/eller faglige og bliver derfor særligt visiteret af UU. For mange af eleverne er målet efter KUU-forløbet at få et job eller starte på en ordinær ungdomsuddannelse.
Eleverne, vi har på uddannelsen, har valgt et erhvervstema: Handel og service eller turisme, kultur og fritid. I løbet af uddannelsen har eleverne mulighed for opkvalificere deres faglige niveau og derudover er integreret i undervisningen øvrige 3 specielle KUU-fag: Arbejdspladslære, Erhvervslære og Samarbejdslære. Sammen med praktisk erhvervstræning/praktik, skal uddannelsen gøre eleverne bedre rustet til at træde ind på arbejdsmarkedet eller videreuddanne sig inden for et specifikt fag; formodentlig inden for erhvervsuddannelsesområdet.

Foto : EUC NordVest

Forfatter

Related posts

Top