Unge kandidater vil sætte præg på fremtidens Thy

Mandag aften holdt Thisted Kommune informationsmøde for kandidater til det kommende kommunalvalg, som afholdes 21. november.

Flere end 40 kandidater til kommunalbestyrelsen var mødt op for at høre næsten tre timers præsentation af kommunens administration og arbejdsmåde. Alle fire direktører, med kommunaldirektøren i spidsen, orienterede på skift om deres forvaltningsområder, og hvordan de var knyttet op på de politiske udvalg og deres ansvarsområder. Særligt i fokus var de budgetter som udvalgene disponerede over, i alt næsten 3,5 milliarder for hele kommunens vedkommende. Kandidaterne blev også klogere på kommunen, med en kort orientering om indbyggertal (43.826 personer) og areal ( 1096 km2).

Kandidaterne tog godt imod initiativet, og der var mange spørgsmål og kommentarer, som blev grundigt besvaret af de fire direktører.

Tre nye unge kandidater uddeler roser
Tre af de nye kandidater til kommunalbestyrelsen som var mødt op til arrangementet roste kommunen for initiativet, og glæder sig til det, forhåbentligt, kommende arbejde efter kommunalvalget.

– Jeg synes at det var dejligt, at direktionen ville indbyde de nye kandidater til et arrangement som dette. Indtil videre er vi jo blot borgere i kommunen, der ønsker mere indflydelse politisk. Derfor gavner det da kun at blive klogere på, hvad man vil stå overfor, hvis man skulle blive valgt ind. Jeg synes desuden at det er en god anledning til at hilse på de andre nye kandidater og måske den kop kaffe vi fik sammen i aften, kan være anledning til at skabe en bedre kultur omkring hvordan man taler til hinanden i politik og ikke mindst i byrådssalen, siger Mette Kjærulff, kandidat for Socialdemokratiet til LimfjordUpdate.

Og hun bakkes op af Niels Klingenberg Vistisen, kandidat for De Konservative:

– Som ny kandidat er det vigtigt at få et indblik i den forvaltning og administration man som politiker kan komme til at stå i spidsen for. Forvaltningen gav en rigtig god præsentation af deres arbejde, og det var et godt initiativ de tog her. Man kunne næsten ønske at alle borgere fik samme mulighed, men som kommende politikere kan vi jo arbejde for mere gennemsigtighed og information til borgerne. Derudover var det en fornøjelse at tale med alle de andre gode kandidater man kan komme i kommunalbestyrelse med, og at flere af os også ønsker en god og konstruktiv tone i debatten og et bredt samarbejde, siger Niels Klingenberg Vistisen.

Og den nye kat i det lokalpolitiske hyttefad – ialtfald partimæssigt – er Alternativet, der stiller op i Thy.

– Jeg synes det var et godt initiativ og arrangement fra kommunens side, og det var rigtig rart at møde de andre, nye kandidater. Især bed jeg mærke i et kandidatfelt med en forholdsvis lav gennemsnitsalder og i et ønske blandt flere, yngre kandidater om en politisk tone og samtale med fokus på bolden. At vi uanset ideologisk eller værdimæssigt afsæt taler ordentligt til, om og med hinanden er i min verden afgørende for god, politisk ledelse, der kan skabe bæredygtige løsninger og udvikling, siger Joachim Kjeldsen, spidskandidat for Alternativet.

Det er uvist om kommunen vil gentage informationsarrangementet senere på året, efterhånden som flere nye kandidater kan melde sig på banen i løbet af efteråret.

Er du ny kandidat kan du læse mere på Thisted kommunes hjemmeside her.

Billedtekst: Nye kandidater til kommunalvalget 2017: fra venstre Niels Klingenberg Vistisen (Konservative), Mette Kjærulff (Socialdemokratiet), og Joachim Kjeldsen (Alternativet).

Forfatter

Related posts

Top