Unge flytter ikke tilbage til Mors efter endt uddannelse

Mange unge der er bosiddende uden for de større byer vælger at rejse fra hjemegnen for at tage en uddannelse eller finde et arbejde.

Heldigivs er der mange af de unge der senere vælger at flytte hjem igen. 14,3 procent af de unge der forlader hjemkommunen er nemlig flyttet tilbage, når de bliver 33 år. Det viser en ny Momentum-analyse, hvor man har fulgt alle børn, der er født i 1983, og ser på, hvor stor en andel af dem, der boede i kommunen som 15-årige, der efterfølgende har været fraflyttet i minimum to sammenhængende år, men er flyttet hjem og bor i opvækstkommunen igen.

Store kommunale forskelle – Morsø halter efter
Der er dog store forskelle kommunerne imellem.  I toppen ligger Tårnby Kommune, hvor 25,6 procent er
flyttet tilbage, men også Hedensted, Dragør og Kerteminde Kommune med henholdsvis 21,3, 21,1 og 20,7
procent får mere end hver femte bysbarn tilbage.

I den anden ende ligger Morsø Kommune. Her ligger tilbageflytningsprocenten kun på 8,5, hvilket placerer Morsø Kommune på en 91. pladsen ud af de 94 kommuner der medvirker i undersøgelsen. I Thisted Kommune er tallet 13,8%.

I Lemvig Kommune er man lykkes med at trække over 25% af de unge hjem igen.

Jobmulighederne er vigtige
Spørger man Thorkild Ærø, direktør i Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet, er der flere
årsager til, at nogle kommuner har nemmere ved at trække deres bysbørn hjem end andre. Han fremhæver
især jobmulighederne som et vigtigt parameter.

– Mange vil gerne hjem, hvor man måske stadig har familie, venner og er glad for og kender lokalområdet.
Men det kan være en udfordring at finde det rigtige job ikke bare til sig selv, men i mange tilfælde også til
sin partner. Derfor er det ikke overraskende kommunerne omkring vækstområder som hovedstaden, det
østjyske bånd, Odense og Aalborg, der ligger højt, sammen med steder med gode pendlingsmuligheder,
siger Thorkild Ærø.

Båndet til hjemegnen skal bevares
Thorkild Ærø og Steffen Damsgaard (Formand for Landdistrikternes Fællesråd, red.) er enige i, at den kommunale service også er en faktor, når folk skal vælge et sted at bosætte sig. Men for Steffen Damsgaard er det samtidig vigtigt, at kommunerne griber teten i forhold til bosætningstiltag og er med til at skabe og fortælle den gode historie:

– Der bliver ofte tegnet et billede af et Udkantsdanmark, der er ved at lukke ned og hvor der ikke er nogen job. Det får nogle til at opgive på forhånd. Man vil også gerne kunne spejle sig i sine venner og omgangskreds, og der har vi hørt folk, der nærmest har skullet forsvare sig i omgangskredsen, når de har villet flytte hjem til de her områder. Det gælder ikke mindst de højtuddannede, siger Steffen Damsgaard.

Forfatter

Related posts

Top