Unge akademikere kan kickstarte karrieren i landdistrikterne

Stort ansvar, afvekslende opgaver og en mulighed for at kickstarte karrieren lokker unge akademikere til landdistrikterne. Det viser en ny rapport, der også konkluderer, at det er et potentiale, som landdistrikterne kan udnytte.

Unge akademikere flytter til landdistrikterne for at få karrieremæssig erfaring og større ansvar, end et tilsvarende job kan give dem i de store byer. Samtidig er det attraktivt for dem, at lokalmiljøet skaber gode rammer for børn og familielivet. Det viser en ny rapport, som SFI har lavet i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet og med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

– Landdistrikterne har noget meget værdifuldt at tilbyde de unge – og omvendt. Det viser rapporten, og jeg vil opfordre kommunerne til at se på mulighederne for at udnytte det potentiale, siger Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter.

Rapporten peger på, at kommunerne kan tiltrække de unge ved at skabe opmærksomhed omkring jobmulighederne. Men rapporten påpeger også, at en del nyuddannede tilflyttere uvægerligt vil flytte videre efter nogle år.

– De unge skal jo gerne flytte sig rundt i landet og i verden for den sags skyld, og rapporten viser netop, at selvom de ikke bliver hele livet, så har de unge stadig noget at tilbyde yderkommunerne i den tid, de er der. Der ligger en dynamik i, at der jævnligt kommer nye unge til et område, siger Carsten Hansen.

Rapporten viser desuden, at flyttemønstre følger konjunkturer. Fra 2003 til 2007 valgte flere højtuddannede at skifte bylivet ud med en hverdag på landet. Da den økonomiske krise ramte i 2008, knækkede kurven og færre akademikere flyttede fra by til land.

Forfatter

Related posts

Top