Ungdomsuddannelser skal bevares på Mors

Af Ansgar Nygaard
Formand for Morsø Produktionsskole.
Kommunalbestyrelsesmedlem for venstre.

Jeg kan forstå at de socialdemokratiske politikere Pia Storm og Erik Vejling, vil tage fat i deres partifæller på Christiansborg, for at vi frem over også har Forberedende ungdomsuddannelser i nærområdet. Det er rigtig godt.

Som formand for Morsø Produktionsskole vil jeg gerne give udtryk for at vi både fra skolens og bestyrelsens side ved møder, skrivelser og kontakt til vores regerende landspolitikkere i Folketinget har forklaret, hvor vigtigt det er, f.eks. at bevare en Produktionsskole i en eller anden form på Mors. Vi håber de har forstået budskabet, der hvor beslutningerne træffes. Bliver der for langt til en sådan skole, så kan vi være bange for, at det kniber med at alle møder frem til undervisningen.

Morsø Produktionsskole er i rigtig god gænge, der sker en masse på skolen, der gør, at et ophold der, er med til at få den unge i uddannelse, enten boglig eller håndværksmæssig. Så vi skal bevare så mange ” Forberedende ungdomsuddannelser ” her lokalt som overhovedet muligt.

Foto : Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top