Undervisningsminister lover ro om lokale folkeskoler

Der kommer ikke flere reformer af folkeskolen og undervisningsminister Merete Riisager roser lærere og ledere i Thisted Kommune for deres indsats for at få den seneste reform på skinner.

Det sker efter, at Børne.- & Familieudvalget den 11. december sendte et brev til ministeren, hvori de udtrykte bekymring for, hvorvidt folkeskolen kan holde til flere reformer her og nu ved udsigten til at få en ny ministeren på området.

–  jeg er glad for at høre, at I i Thisted Kommune er godt på vej i forhold til implementeringen af reformen. Og jeg kan berolige med, at jeg som undervisningsminister ikke forventer at gennemføre større omvæltninger af folkeskolen, skriver ministeren.

Hun påpeger, at Liebral Alliance med deres indtæden i regeringen har tilsluttet sigden aftale, der ligger på folkeskoleområdet og vil derfor også arbejde for, at skolen generelt udvikler sig i overensstemmelse med de retningslinjer.

– Jeg er meget enige med jer i, at der er behov for ro på folkeskoleområdet. Det fremgår også af regeringsgrundlaget fra november 2016. Der vil være enkelte områder, hvor der er behov for justering, men grundlæggende skal skolen have ro til at udvikle sig, skriver ministeren.

Hun giver de lokale politikere ret i, at det er skolelederne, der er bedst til at sikre en god udvikling af de lokale skoler.

– Jeg ser det netop som en af mine opgaver som minister at sikre, at skolelederne får den frihed og det rum, som de har behov for, for at kunne udfylde denne rolle. Dette kan bl.a. ske ved en større opmærksomhed på og udnyttelse af de frihedsgrader, der allerede eksisterer i den nuværende lovgivning.

Afviser flere penge til folkeskolen
Børne- & Familieudvalget gjorde i deres brev opmærksomme på, at Thisted Kommune mangler 9 mio. kr. til finansieringen af den nuværede folkeskolereform. men ministeren afviser flere penge.

– Folkeskolen er og skal fortsat være en kommunal opgave, hvor kommunerne har det fulde finansieringsansvar. Det er derfor ikke regering og Folketing, men den enkelte kommune som ud fra en samlet afvejning af de kommunale opgaver og inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed, fastsætter bevillingerne til kommunens folkeskoler, skriver Undervisningsminister Merete Riisager.

Hun henviser til, at det er via de kommunale udligningsordninger, at kommunerne og regeringen skal løse det problem.

Forfatter

Related posts

Top