Umuligt at låne i bankerne til udvikling af lokalt erhvervsliv

Erhvervslivet har store problemer med at låne penge i de lokale pengeinstitutter.

76% af landets erhvervschefer siger, at det er stort set umuligt eller meget, meget svært at låne penge til at starte nye virksomheder op for og 57% har oplevet, at det er svært at låne til udbygning af eksisterende virksomheder.

Erhverschef Martin Hoxer fra Thy Erhversforum mener ifølge Thisted Dagblad, at en af årsagerne er, at de folk der skal bevilge lånene i bankerne, ikke sidder i de lokale filialer og dermed ikke har det nødvendige lokalkendskab og det rammer specielt i fødevareklyngen, der blandt andet omfatter landmænd og fiskere.

Han efterlyser politisk vilje til at løse problemerne og det kan blandt andet ske ved at sikre, at Thy Mors en god infrastruktur og ved, at man fra statslig side bakker op omkring alternative finansieringsmuligheder for at sikre flere nye virksomheder samt udbygning af de eksisterende.

Forfatter

Related posts

Top