Ulven bed fra sig 28 gange sidste år

Den vilde ulvs genkomst var et af de mest omdiskuterede emner i Danmark sidste år.

I over 100 tilfælde har ulven været under mistanke for at stå bag angreb mod husdyr i 2018. Men et notat fra Miljøstyrelsen viser, at ulven “kun” stod bag 28 angreb på  husdyr sidste år. Det skriver DR.  I 26 tilfælde var ofrene får og lam, mens rovdyret to gange havde appetit på kalve. Med 22 angreb var de vestjyske husdyr hårdest ramt, viser notatet.

Notatet viser også, at 23 af de 28 angreb skete i det første halvår af 2018. Nedgangen skyldes ifølge miljøplanlægger ved Miljøstyrelsen Lasse Jensen ikke nødvendigvis, at ulven er på retræte i Danmark.

– Når krondyr og rådyr begynder at sætte kalve og lam i løbet af maj og juni måned, ophører angrebene på husdyr stort set. Det skyldes formentlig, at de naturlige fødekilder dermed er lettere tilgængelige for rovdyret.

Det vurderes, at der ved udgangen af sidste år befandt sig fire til fem ulve i Danmark – alle i Jylland.

Foto: Bo Skaarup

 

Forfatter
Tags

Related posts

Top