Ulla Vestergaard er ny borgmester i Thisted Kommune

Der skulle gå mange timer førend en konstitueringsaftale kom på plads i Thisted.

Men kl. 04.54faldt det hele på plads, og det står nu klart at Venstre og Socialdemokratiet konstituerer sig med Ulla Vestergaard som ny borgmester.


Sådan fordeles udvalgsposterne

Udover borgmesterposten får Socialdemokratiet en enkelt formandspost i et af udvalgene. Imens tager Niels Jørgen Pedersen posten som ny Viceborgmester samt Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgsformand. Venstre får i alt 3 formandsposter.

Konservative har sagt nej tak til en formandspost i Børne- og Familieudvalget. De har ikke kunnet se sig selv i konstitueringen.

Alternativet får et mandat
Ved siden af kabalen om borgmesterposten kan Alternativet glæde sig over, at partiet har fået en kandidat i byrådet. Kommunen var den første, hvor det unge parti kunne konstatere, at det var valgt ind.

Alternativet fik 3,1 procent af stemmerne.

Forfatter

Related posts

Top