Ulla Vestergaard: Der er forskel på statistik og virkelighed

I sidste uge udsendte Danmarks Statistik deres bud på en befolkningsfremskrivning, som viser at Thisted kommune over de næste 10 står til en tilbagegang på 2,2%, hvor landet som helhed vil få tilvækst på 4,8 %.

Heldigvis er statistik en ting og virkeligheden en anden, siger borgmester Ulla Vestergaard:

– I Thisted Kommune har vi i de sidste år haft mindre tilbagegang en forudsagt. Og i de første 4 måneder i 2018 har vi faktisk fået netto 28 borgere flere, fortæller hun og fortsætter:

– Jeg tror, at det skyldes en ualmindelig målrettet indsats på alle parametre og på tværs, for at profilere vores kommune, om det er erhverv, bosætning eller turismen, for job, karrieremuligheder, bosætning og oplevelse skal gå hånd i hånd.
Som eksempler på nogle af de mange indsatser der hele tiden arbejdes med på tværs nævner hun eksempelvis:
Fra Bybo til Thybo, KBU læger tilvælger sygehuset i Thisted, Medlem af Team Danmark, Cold Hawaii og Cold Hawaii Inland Brand, National Park Thy samt Branding af føde- og råvarer og ikke mindst et blomstrende foreningsliv.

– Det er et langt sejt træk, at ændre befolkningstilbagegangen og et træk som til stadighed skal udvikles og forfines.

Men vi kan, fordi vi vil det og fordi vi er stolte over vores egn og fordi vi har fokus på at samarbejde på alle parametre.

Foto : Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top