Udviklingplan godkendt: Flere kan behandles i Thisted

Et flertal i Regionsrådet har godkendt udviklingsplanen for Aalborg Universitetshospital, Thisted. Planen sætter retning for, hvordan akuthospitalet skal udvikles og styrkes i fremtiden.

Et enigt Regionsråd godkendte på samme tid en rekrutteringsstrategi, der skal sikre en stabil bemanding på hospitalet.

Daghospitalet udvides og øget fokus på nærhed for borgerne
Udviklingsplanen ”Fremtidens Thisted” beskriver fremtidens akuthospital i Thisted, hvor dagbehandlingen udvides, og hvor flere patienter får foretaget udredning, behandling og efterkontrol på hospitalet i Thisted, så borgerne i mindre grad skal køre til hospitalet i Aalborg for at få foretaget disse undersøgelser.

Fx skal flere børn udredes og behandles på børneafdelingen, så disse børn og deres familier sikres nærhed. Samtidig vil langt flere diabetespatienter, hjertepatienter og børn i langt større omfang kunne gå til kontrol og efterbehandling i Thisted.

Fastholder status som akuthospital
Udviklingsplanen understreger også, at hospitalet fastholder sin status som akuthospital som et af regionens tre akuthospitaler.

Foto: Region Nordjylland – Regionsrådsformand Ulla Astman

– Med udviklingsplanen for hospitalet bringer vi flere hospitalsbehandlinger og kontroller tættere på borgerne, og den udvikling glæder mig meget, for det er væsentligt for patienterne, at de oplever nærhed i behandlingen og skånes for alt for mange lange køreture, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Inden udviklingsplanen blev godkendt af Regionsrådet har ledere og personale haft mulighed for at komme med høringssvar til planen. Det samme har hospitalets medarbejderudvalg samt støtteforeningen FAST (Fremtidens AkutSygehus i Thisted).

En del af de 18 høringssvar problematiserede, at hospitalsledelsen i fremtiden vil bemande receptionen på hospitalet digitalt i nattetimerne – som det er tilfældet i Hobro og Farsø. Et flertal i Regionsrådet var på dagens møde tilfreds med, at hospitalsledelsen nu vil analysere nærmere, hvordan det bedst gøres i praksis.

Rekrutteringsstrategi vil sikre bemandingen
I sammenhæng til udviklingsplanen blev ”Strategi for rekruttering og fastholdelse” for hospitalet i Thisted godkendt af et enigt Regionsråd. Strategien beskriver, hvordan Aalborg Universitetshospital vil arbejde med at sikre en stabil bemandingssituation, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og ledere til hospitalet i Thisted.

Hospitalsledelsen på Aalborg Universitetshospital har foldet udviklingsplanen ud i en overordnet fortælling, der har fokus på, hvad planen vil betyde for borgerne og patientbehandlingen.

Filmen kan ses her: https://video.rn.dk/fremtidens-thisted

Forfatter

Related posts

Top