Udvider høringsfrist om Moler indvinding

Borgerne får to uger mere at komme med indsigelse i efter, at et flertal i byrådet på Mors i aftes endeligt vedtog at sende en kommende tilladelse om indvinding af moler ved Stjærhøj.

Udvidelsen af høringsfasen sker på grund af den forestående sommerferie samtidigt med, at byrådet opfordrer borgerne til aktivt at tage del i høringsfasen.

Socialdemokraten Anna Noe Bovin mente ikke, at hele sagen var belyst til bunds herunder, at man ikke har efterprøvet Damolin’s konklusioner om transport af moleret ad søvej til selskabs fabrik. Derfor stemte hun imod, mens Socialdemokraten Jakob Kortbæk undlod at stemme. Alle andre 19 byrådsmedlemmer stemte for.

Høringsfasen udløber den 15. august.

Forfatter

Related posts

Top