Udvidelse af testcenter i Østerild sendt i høring

Et udkast til lovforslag om at udvide de to nationale testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild er netop blevet sendt høring. Med lovudkastet udvides centrene med i alt fire nye testpladser. Dermed fremtidssikres den teknologiske udvikling, idet der gives mulighed for, at møllerne kan øges i højden.

Centrene vil i fremtiden kunne rumme 16 testpladser, hvor det vil være muligt at teste avanceret teknologi og nye vindmølletyper.

Førende indenfor vindmølleteknologi
Regeringen har den ambition, at Danmark også i fremtiden skal være førende indenfor vindmølleteknologi for de store vindmøller. Derfor indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre i marts 2017 aftale om, at undersøge mulighederne for at udvide de to nationale testcentre for store prototypevindmøller ved Høvsøre og Østerild.

Foto: evm.dk

I forlængelse af aftalen er der gennemført miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet, herunder en idéfase, hvor borgere, myndigheder og organisationer havde mulighed for at komme med input til forslagene.

– Adgangen til testfaciliteter er af stor betydning for, at vi i Danmark kan fastholde vores styrkeposition indenfor vindindustri, og jeg er derfor glad for, at et bredt flertal i Folketinget bakker op om udvidelsen af de to nationale testcentre. Med det endelige forslag har vi fundet en fornuftig balance mellem både vækst, natur og de lokale ønsker om placering af vindmøllerne, udtaler Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

 

Forfatter

Related posts

Top