“Udkantsdanmark” splitter os

Betegnelsen »Udkantsdanmark« skaber oftest negative associationer blandt både landsbyboere og byboere. Flere og flere undersøgelser peger dog på, at danskere bosiddende uden for landets større byer faktisk er glade og tilfredse med deres tilværelse i de små lokalsamfund. Den tendens bliver nu yderligere underbygget i en ny undersøgelse foretaget af A&B Analyse på vegne af det lokalt forankrede forsikringsselskab Thisted Forsikring.

– Fremstillingen af det såkaldte Udkantsdanmark – eller »Danmarks Rygrad«, som vi foretrækker at kalde det – er ofte præget af negativitet og fordomme i den offentlige debat. Det er et billede, som vi har svært ved at genkende i de lokalområder, vi selv er en del af. Tværtimod oplever vi vækst, optimisme og stærke fællesskaber – og netop af den grund besluttede vi os for at undersøge, hvordan folk, der bor, lever og arbejder i disse områder, rent faktisk oplever og opfatter deres egen tilværelse, forklarer Dennis René Petersen, administrerende direktør for Thisted Forsikring.

Undersøgelsen er foretaget blandt borgere bosiddende i Nord-, Midt- og Vestjylland, som alle er blevet stillet en række spørgsmål om dem selv, deres oplevelser og holdninger til deres lokalområde samt dets muligheder og begrænsninger. Her viste undersøgelsen blandt andet, at syv ud af ti (69,4%) enten er stolte eller meget stolte af deres lokalområde, næsten tre ud af fire (73%) tror på et stærkt sammenhold, og to ud af tre (61,9%) tror på, at de kan nå deres mål inden for lokalsamfundets rammer.

Understøttes af lykkeforskning
Resultaterne fra undersøgelsen kommer ikke bag på Meik Wiking, der er administrerende direktør i den uafhængige tænketank Institut for Lykkeforskning:

– Fra et lykkeforskningsperspektiv er undersøgelsens resultater faktisk ikke så overraskende. At borgere, som er bosat i de pågældende områder, udtrykker glæde og stolthed over deres lokalområde harmonerer således fint med generelle trivselsundersøgelser fra blandt andet Danmark, Storbritannien og Canada, der viser, at folk bosiddende på landet og uden for storbyerne faktisk er lykkeligere end byboerne, forklarer Meik Wiking.

Meik Wiking

Undersøgelserne, som Meik Wiking refererer til, stammer hovedsageligt fra de enkelte landes nationale statistikkontorer. Heriblandt Danmarks Statistik, der sidste år offentliggjorde en opsigtsvækkende undersøgelse af verdens på daværende tidspunkt lykkeligste land ifølge FN. Her fremgik det, at Ringkøbing-Skjern, beliggende ved den danske vestkyst, er Danmarks lykkeligste kommune, hvorimod Københavns Kommune blev målt til at have landets laveste livstilfredshed.

Mødes med skepsis
Trods den veldokumenterede stolthed og fremherskende livsglæde i det såkaldte Udkantsdanmark, fremhæver Thisted Forsikrings undersøgelse alligevel også nogle mere negative tendenser. Undersøgelsen viste, at cirka hver fjerde (24,1%) beboer i Danmarks Rygrad føler sig nødsaget til

at skulle forklare deres valg om at bosætte sig uden for landets større byer. Og mere end hver sjette (17,2%) oplever, at andre stiller spørgsmålstegn ved deres stolthed over deres lokalområde.

– Der synes – på paradoksal vis – at eksistere to modstridende opfattelser af »Udkantsdanmark«. På den ene side ved vi, at livstilfredsheden er mindre i København end i resten af landet, og at Københavnerne faktisk er bevidste om dette. Således viser en landsdækkende undersøgelse fra i år, som TV 2 fik foretaget, at blot seks procent af københavnerne mener at ’det gode liv’ findes i hovedstaden. På den anden side cirkler vi alligevel rundt om begrebet »Udkantsdanmark« med association til noget stærkt negativt, som bestemt ikke harmonerer med ’det gode liv’ – og det er en ret problematisk tendens, fortæller Meik Wiking.

En trussel mod livskvaliteten
Ifølge Meik Wiking består problematikken hovedsageligt i, at den generelle opfattelse og fremstilling af tilværelsen i Danmarks små lokalsamfund kan have indvirkning på beboernes reelle tilværelse og livskvalitet i disse områder:

– Hvis det såkaldte »Udkantsdanmark« fortsat bliver fremstillet og opfattet som værende områder, hvor ’det gode liv’ ikke kan udleves, så udgør det en potentiel trussel mod den ellers høje livskvalitet i disse lokalsamfund, forklarer Meik Wiking og fortsætter:

Foto: Thisted Forsikring

– Selvom vi måske gerne vil se os selv uafhængige af andre menneskers livsførelse og herskende samfundsnormer, såsom hvordan og hvor man bør leve, så influerer disse faktorer stærkt på os. En fortsat negativ offentlig debat om ’Udkantsdanmark’ kan derfor have en direkte negativ effekt på de berørte mennesker og deres livskvalitet på trods af, at den foreløbige forskning ikke indikerer, at der skulle eksistere mindre trivsel i disse områder. Nærmere tværtimod.

Især børnefamilier skal forklare sig
Hos Thisted Forsikring glæder man sig over undersøgelsens resultater omkring stolthed, trivsel og sammenhold i lokalsamfundene, alt imens de mulige konsekvenser af omverdenens skepsis vækker stor bekymring:

– Hele formålet med vores undersøgelse er jo at sætte fokus på »Danmarks Rygrad« og på den måde være med til at styrke stoltheden og fællesskabet blandt de lokale. Vi har jo alt muligt grund til at ranke ryggen, siger Dennis René Petersen og fortsætter:

Dennis René Petersen. Foto: Mette Johnsen

– Ud fra resultaterne er der jo desværre noget, som tyder på, at visse negative opfattelser og fordomme om Danmarks Rygrad har sat sig dybt i bevidstheden hos store dele af den danske befolkning – og det kan jo tilsyneladende ende med at skade livskvaliteten i de lokalsamfund, hvor vores kunder hovedsageligt kommer fra. Det er meget tankevækkende, og det bliver kun mere problematisk, når vi dykker længere ned i tallene fra undersøgelsen.

Han henviser til en anden tendens i undersøgelsen, der viser, at det særligt er børnefamilier, som oplever en skepsis udefra. Mere end hver fjerde børnefamilie (27,6%) bliver nemlig stillet spørgsmål til deres stolthed over deres lokalområde og føler, at de skal forklare, hvorfor de har valgt at bo uden for de større byer:

– Ethvert samfund – stort som småt – har jo brug for børnefamilier til at sikre arbejdskraft og beskæftigelse samt ikke mindst at skabe liv i lokale institutioner og foreninger. Derfor håber vi, at undersøgelsen kan bidrage til en væsentlig nuancering af den nationale samtale om Danmarks Rygrad, så vi undgår at ødelægge de ellers velfungerende og lykkelige lokalsamfund rundt omkring i landet, slutter Dennis René Petersen.

Foto: Thisted Forsikring

Forfatter

Related posts

Top