Udgifterne ser ud til at løbe løbsk i Morsø Kommune

20,3 millioner kroner.

Så stort et merforbrug forventer Morsø Kommune lige nu på hjemmepleje, ældrecentrene og udgifter til morsingboer der opholder sig på specialinstitutioner uden for øen.

Det viser den seneste budgetopfølgning i forhold til at holde sig inden for det vedtagne budget.

Alene inden for visitationen forventes et merforbrug på 11,5 mio. kroner – fra november til nu har der været en stigning på otte millioner kroner.

– Det er hovedsalig brugt på borgere som på den ene eller anden måde er stærkt udfordret. Disse udfordringer har mange forskellige årsager, hvor jeg ikke vil gå ind i enkelte sager, men jeg kan dog sige, at de 5 dyreste borgere i kommunen giver os en udfordring på 10 mio. kroner, fortæller Socialudvalgsformand Henning Sørensen der understreger, at udviklingen følges tæt og er underlagt et analysearbejde sammen med nogle initiativer der skal være med til at mindske merforbruget.

Socialudvalget har også på baggrund af budgetopfølgningen anmodet om en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til ældreområdet.

LÆS OGSÅ:

Budget 2020 kræver særlig rettidig omhu

 

Forfatter

Related posts

Top