Udgifter til socialområdet sprænger budgettet

Et merforbrug på godt 26 millioner kroner på socialområdet.

Sådan lyder seneste status i forhold til at overholde årets budget i Morsø Kommune hvor udgifter til bl.a. ældre og syge bare er steget og steget i løbet året. Det vedrører primært hjælpemidler, hjemmepleje, aktivitetsbestemt medfinansiering samt visitationen, hvor der har været en væsentlig stigning i antallet af anbragte borgere.

Allerede i løbet af foråret var der noget der tydede på, at budgettet ikke ville holde. Alligevel er det først inden for de seneste måneder, at Morsø Kommune aktivt har sat initiativer igang som skal være med til at minimere mereforbruget på området.

Indkøbs- og ansættelsesstop
I slutningen af november blev der blandt andet meddelt et indkøbs- og ansættelsesstop for alt, der ikke er absolut nødvendigt i resten af 2019.

Også på Beskæftigelsesområdet bliver der i år brugt flere penge end budgetteret. Her tegner der sig et billede af et merforbrug på 4,7 millioner kroner. Her angives årsagen til primært at omhandle et stigende antal borgere der tildeles et fleksjob og førtidspension.

Forfatter

Related posts

Top